Yeni Ekonomi Programının gizli çıpası ihracat
Yeni Ekonomi Programında ihracatın desteklenmesi için yer verilen eylemlerin önemli bir bölümü ihracatı doğrudan destekleme yerine ihracat yapılacak ve ithalatı ikame edecek üretimleri desteklemek şeklinde tasarlanmıştır. 
“Quo vadis? (Nereye gidiyoruz)…”
Türkiye'nin yarınki ihtiyaçları ve söz konusu ihtiyaçların tedariki çerçevesinde kurgularsak başarılı oluruz. Diplomasi ve iç siyasetin de bu çerçeveye uygun bir tasarımla üretilmesi elzem gözüküyor.
Tek çıkış yolu ihracat
Dünya mal ticaretinde yılın ilk 5 ayında yüzde 13 genişleme yaşanırken Türkiye'nin ilk 6 aylık ihracatı yüzde 5,9 artış göstermiştir. Türkiye hızlı genişleyen dünya mal ticareti içinde zayıflayan bir ihracat performansına sahiptir. İhracat ve ihracatçılar açısından Türk Lirasının değeri kadar öngörülebilir olması önem taşımaktadır.
Merkez Bankası kararı ve Milli Maç…
Cari açık ve bütçe açığının kontrollü seyretmesini sağlamak Ankara'nın en önemli vazifesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için ihracata destek vermek, kamu harcamalarında ise acil bir disiplini sağlamak gerekiyor.
İstanbul'un Marka Değeri
Almanya'nın dünya çapında marka yönetiminde Berlin'in rolü büyüktür… Tıpkı İstanbul'un Türkiye markası üzerindeki etkisi gibi…
Para birimleri ve Türk Lirasında gelişmeler
Ticarette korumacılık adımları da para birimlerini etkilemektedir. İsviçre ve Japonya gibi ihracatçı ve ihracat fazlası veren iki ülkenin para birimleri ticari korumacılıktan en çok etkilenebilecek para birimleri olarak görülmektedir.
Normalleşme
Geçtiğimiz ay 10. yıldönümüyle hatırlanan global finansal kriz de, aslında tüm dünyaya bu uyarıyı unutulmayacak bir şekilde vermişti. Finans piyasalarındaki stabilitenin ve sıhhatin, ekonominin bütünü için kritik öneme sahip olduğu, kimi ülkelerde yıllara yayılan uzun ve buruk tecrübelerle hafızalara kazındı.
Yeni Ekonomi Programının gizli çıpası ihracat
Yeni Ekonomi Programında ihracatın desteklenmesi için yer verilen eylemlerin önemli bir bölümü ihracatı doğrudan destekleme yerine ihracat yapılacak ve ithalatı ikame edecek üretimleri desteklemek şeklinde tasarlanmıştır. 
Döviz Daha da Düşer mi?
Eğer hiçbir şeyi düşünmeden yola devam etmek istiyorsak, Türkiye'yi “ihracat ülkesi” haline getirmeliyiz. Hatta döviz kazandırıcı faaliyetlerin tanımını genişletelim, ülkeye bol bol döviz kazandırmalıyız.
Dünya Ticaretinde Yavaşlama İşaretler
Küresel ölçekte ekonomik büyümeyi önceden tahmin eden önemli bir veri OECD öncü göstergeleridir.
CANLI DESTEK