Dökme Etil Alkol ile Diğer Şeker Türevlerinin İthalatında Gözetim Kıymeti Belirlendi

24 Ocak 2023

24 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) ile 1702.90.50.00.19 GTİP'te bulunan Diğer Şekerler - Gıda Katkısı Niteliğindeki Malto Dekstrin (diğerleri), 2207.20.00.10.01 ve 2207.20.00.10.09 GTİP'te yer alan Dökme Etil Alkol (%99 veya daha yüksek saflıkta olanlar ve diğerleri) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Buna göre, uygulama şu şekilde olacaktır:

Yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün (23 Şubat 2023) yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230124-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK