Bazı Sentetik Mensucat İthalatına Yönelik Geniş kapsamlı Soruşturma Açıldı

24 Ocak 2023

24 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) ile 54.07 Gümrük Tarife Pozisyonunda sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Buna göre, yapılan incelemeler sonucu İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik de soruşturma açıldı.

Ayrıca, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ile Kuzey Makedonya menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230124-6.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230124-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK