Duyurular

Uluslararası Yük Taşımacılığında İran ve Irak'a Uygulanan İstisnanın Kaldırılması
16 Haziran 2020
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020 tarihli ve 8751 sayılı Genelgesi'ne atfen Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; daha önce İran ve Irak'a yönelik uygulanan istisnanın kaldırılarak uluslararası yük taşımacılığı kapsamında diğer ülkelere açılan sınır kapılarımızda uygulanan hükümlerin İran ve Irak'a açılan sınır kapılarında da aynen uygulamaya geçirileceği belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, uluslararası ticaret amacıyla ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde İran ve Irak'a açılan sınır kapılarından geçiş izni verileceği ifade edilmektedir.
CANLI DESTEK