İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi, ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversiteler ve akademisyenler ile inovasyon kapasitesini sürdürülebilir şekilde arttırmayı, kurumsal inovasyon sistemlerini oluşturmayı ve bu konuda ülkemizde öncü olmak isteyen ihracatçı firmaları bir araya getirmeyi hedefleyen, kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel altyapıya sahip bir projedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sabancı Üniversitesi kuruluşu İnovent tarafından koordinasyonu sağlanan projede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyurulan, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sıralaması'ndaki ilk 50 Üniversite dikkate alınarak üniversitelere duyurular yapıldı ve bünyesinde inovasyon yönetimi ve/veya teknoloji yönetimi ile üniversite-sanayi işbirlikleri alanında çalışmakta olan ve de bu alanlarda bilimsel çalışmaları bulunan yaklaşık 60 mentör, 06 – 07 Eylül 2016 tarihinde TİM'de gerçekleştirilen Yöntem Geliştirme Çalıştayı'na davet edildi. Çalıştayda yüksek katma değer, inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma üzerinde Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Kasım ayında hayata geçirilen proje kapsamında, 22 üniversiteden alanında uzman 30 mentör 41 ihracatçı firma ile eşleştirilmiş olup, mentörler eşleştirildiği ihracatçı firmalar ile ortak olarak belirledikleri gün ve saatte, her hafta minimum 4 saatlik bir zaman diliminde ihracatçı firmayı ziyaret ederek mentörlük desteği vermeye başladı. Projede yer alan her bir mentör, eşleştiği ihracatçı firma için inovasyon stratejisinin belirlenmesinde ve firmanın kurumsal inovasyon sistemleri ile yol haritalarının tasarlanmasında ve uygulanmasında proje boyunca yani 11 ay boyunca destek olacaklar.

Projenin ilerleyişi her ay sonunda mentörler tarafından www.inosuit.com portalı üzerinden online olarak raporlarını TİM yönetimine sunmakta ve teslim ettikleri raporlamalar üzerinden geri dönüşler ve öneriler İnovent firması tarafından verilmektedir. Benzer şekilde, her bir ihracatçı firmada inovasyon sürecinin yönetilmesinden sorumlu yöneticilerin de, aylık değerlendirme formlarını doldurarak TİM ile paylaşmaları, bu şekilde projenin ilerleyişi hakkındaki görüşlerini, gözlemlerini ve önerilerini iletmeleri amaçlanmaktadır.

Aylık takip ve değerlendirme raporlarına ek olarak; her 3 ayda bir projede yer alan tüm mentörlerin ve tüm inovasyon yöneticilerinin deneyim ve önerilerini paylaştıkları etkinlikler düzenlenmektedir. Projenin 6. ayından itibaren en iyi örneklerin ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla tüm ekipler bir araya gelecek, 11. ayda final raporlamaların tamamlanması istenecek, 12. ay itibarıyla da başarı hikayelerinin paylaşıldığı bir kapanış etkinliği gerçekleştirilecektir.

“3 Aylık Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Buluşması”nın ilki 3 Şubat 2017 tarihinde TİM'de, ikincisi ise 12 Mayıs 2017 tarihinde Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Projede yer alan firma ve mentörlerin geniş katılımlarıyla ve Sabancı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ikinci buluşmada ilkinden farklı olarak düzenlenen 3 panelle katılımcılar tecrübelerini aktardılar.

TİM olarak İnoSuit Projesi ile ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle, yüksek katma değerle ve sürdürülebilir şekilde arttırmanın mümkün olacağına, projenin sanayi ve dış ticaret gücümüz için devrimsel bir milat oluşturacağına inanmaktayız.
CANLI DESTEK