Eximbank'tan ihracatçılara kur riskinden korunma kılavuzu

Türk Eximbank, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile işbirliği çerçevesinde ihracatçılarımızın döviz kuru riskinden korunmasına yönelik olarak tanımlanan türev (forward opsiyon) işlemleriyle ilgili bir bilgi notu yayımladı. Eximbank opsiyon sözleşmelerine dair pratik bilgiler ve başvuru detaylarını içeren bilgi notunda opsiyon işlemleri için örneklemeler de yapılıyor. Bilgi notuna ve detaylı sunuma aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

OPSİYON SÖZLEŞMELERİ

Opsiyon alana (opsiyon primi ödeyen tarafa) yükümlülük getirmeyen ancak opsiyon satana (opsiyon primini alan tarafa) yükümlülük getiren bir sözleşmedir.
Bankamızın uyguladığı "Döviz Kuru Put Opsiyonu” satış işlemi, İhracatçının önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden belirlenen kullanım fiyatı üzerinden satma hakkını, ödediği prim karşılığında, satın aldığı opsiyon sözleşmesidir. Bu sözleşme ile Bankamız ise önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden belirlenen kullanım fiyatı üzerinden alma yükümlülüğü altındadır.
Avantajları
Döviz riskine karşı birebir koruma
Kurdaki aleyhte değişikliklerden etkilenmeme
Spotta lehte gelişen hareketlerden faydalanma
Dezavantaj
Opsiyon hakkı kullanılsın veya kullanılmasın işlemin bağlandığı gün opsiyon primi ödenir.
NEDEN OPSİYON SÖZLEŞMELERİ ?
Bilindiği üzere kur riskine karşı kendini korumayan ihracatçılarımız kâr yapmayı düşünürken, dövizlerini bozdurdukları dönemde kurun düşmesi durumunda zarar bile edebilmektedirler. Örneğin, ihracat işlemlerinden yüzde 5 kâr hedefleyen bir ihracatçı, Bankamızdan yüzde 1 civarında bir primle opsiyon hizmeti satın alırsa, yüzde 4 oranında kârını garanti etmiş olur. Opsiyon kullanılmaması halinde ise yüzde 5'lik kârı sıfırlanabilir, hatta zarar bile edebilir. Rasyonel davranan bir ihracatçının bu tür önlemleri alması kendi lehine olacaktır.

OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE TÜRK EXIMBANK'IN ROLÜ
Bankamızın amacı, ticari bankalar aracılığıyla opsiyon hizmetine ulaşamayan ve bu konuda yeterli bilgisi olmayan ihracatçı KOBİ'lerimize söz konusu hizmeti verebilmektir.


İHRACATÇI-TÜRK EXIMBANK AÇISINDAN OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
İhracatçı :Döviz Satma Hakkını Satın Alır. Prim Öder.
Türk Eximbank :Döviz Satın Alma Yükümlülüğü vardır. Prim Tahsil Eder.
Türk Eximbank, her hafta Çarşamba günü saat 11.00'de opsiyon işlemi ile ilgili şartları (prim, vade, kullanım kuru) internet sitesinde USD/TL ve Euro/TL için ilan eder. Ayrıca ihracatçılarımız ihtiyaç duydukları her an USD/TL, Euro/TL ve GBP/TL için de Bankamıza opsiyon işlemi yapma talebinde bulunup, kur risklerinden korunabilirler.
 
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ (örnek)
İşlem Tutarı : 1,000,000 EURO
Vade : 3 ay
Prim Oranı : % 1,78
Spot Kur : Euro/TL 2,52
Kullanım Kuru : Euro/TL 2,52
Haziran 2013

Spot kur (Euro/TL) 2,52 ise ve önümüzdeki 3 ayın sonunda Euro/TL kurunun 2,52 (kullanım kuru) seviyesinin altına ineceği düşünülüyorsa:
İhracatçı 3 ay sonunda 1,000,000 Euro'yu 2,52 seviyesinden satma hakkını Türk Eximbank'tan işlem tutarının %1,78 oranında prim ödeyerek satın alabilir.
Ödenecek prim tutarı= 1,000,000 Euro x %1,78= 17,800 Euro
17,800 Euro x 2,52 = 44,856 TL'dır.

3 ay sonra Spot Kur : 2,25 Euro/TL
İhracatçı opsiyondan doğan hakkını kullanır.
Piyasada kur Euro/TL 2,25 iken ihracatçı Türk Eximbank ile imzaladığı opsiyondan doğan hakkını kullanarak dövizini Euro/TL 2,52 seviyesinden Türk Eximbank'a satar.
İhracatçının karı ((2,52-2,25)*1,000,000)-44,856= 225,144 TL'dir.

3 ay sonra Spot Kur : 2,75 Euro/TL

İhracatçı opsiyondan doğan hakkını kullanmaz.
Piyasada kur Euro/TL 2,75 iken ihracatçı Türk Eximbank ile imzaladığı opsiyondan doğan hakkını kullanmayarak dövizini Euro/TL 2,52 yerine Euro/TL 2,7 seviyesinden piyasada satar. İhracatçının zararı sadece ödediği prim tutarı olan TL 44.856 ile sınırlıdır.TURK EXIMBANK TUREV ISLEMLER SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ

 

CANLI DESTEK