YEP de Gösterdi ki İhracatla Yükselmeye Devam Edeceğiz

“Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, üretim gücümüzü kullanıp, yeni neferler ve katma değerli ürünler ile ülkemizin Yeni Ekonomik Programı'nda başarılı olması ve amaçlanan hedeflere ulaşılması doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz.”

Sadece ekonomi değil sosyal yaşam açısından da kayıp bir yılın son çeyreğine giriyoruz. Bu çeyrekte göstereceğimiz performans, bir nebze de olsa kayıplarımızı telafi etmemizi sağlayabilir. Yani son çeyreği mutlaka kazanmamız ve 2021 yılına güçlü bir giriş yapmamız gerekiyor.

Eylül ayının son haftasında, 2021 - 2023 yılları arasında ekonomimizin yol haritasını oluşturan Yeni Ekonomi Programı (YEP) Ekonomi ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklandı. İhracatçılar olarak planı heyecanla ve memnuniyetle karşıladık. Çünkü Yeni Ekonomi Programı bir kez daha gösterdi ki, ülke ekonomisinin büyümesi ihracat odaklı olacak.

Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracata, katma değerli üretime ve istihdama çok daha fazla yoğunlaşılacağının ifade edilmesi bizleri mutlu etti.

Dünya ve Türkiye ekonomisinin gidişatı göz önünde bulundurulduğunda, bu programın, temel makro hedefler bakımından son derece tutarlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmektedir.

Programın üç temel hedefinden biri olan; sektörlerin faaliyetlerini sürdürmesi garanti altına alınarak tedarik zincirlerinin ayakta tutulması, bizim pandemi süresince en büyük mücadelemizdi.

Bu yüzden tüm sektörlerimiz, pandeminin tüm dünyayı derinden etkilediği ve herkesin evlere kapandığı bir dönemde dahi gerekli sağlık önlemlerini alıp üretmeye devam etti. Bunun geri dönüşlerini de haziran ayı itibarıyla görmeye başladık. Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında ihracatımız 41 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı döneminin dahi üzerine çıktı. Bazı sektörlerimiz, ötelenen siparişlerin de etkisiyle rekor ihracat artışlarına imza attı ve bu trendin devam edeceğine inanıyoruz.

Bu açıdan tüm ihracatçılarımıza cefakar mücadeleleri için tekrar çok teşekkür ediyorum.

İhracatçılar ödüllerin en büyüğünü hak ediyor

Geleneksel hale gelen “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2019” araştırmasının sonuçlarını 25 Eylül'de Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da teşrifiyle açıkladık. İhracatımızın amiral gemisi görevini üstlenen ve en fazla ihracat yapan firmalarımıza da ödüllerini takdim ettik. Bu dönemdeki araştırma sonuçları, ihracatın büyümeyle ve toplumsal refahla bağlantısını gösteren önemli detaylar veriyor. Her 1 birimlik ihracat artışı, kârlılıkta 0,87 birimlik bir artış sağlıyor. Yani, ihracatını artıran, hem kârlılığını hem de sermayesini artırıyor. Bu kârlılık yatırıma ve istihdama dönüşüyor. Yatırımlar ihracatı, ihracat da yatırımlarımızı destekliyor. Araştırmamıza göre; ihracatçılarımızın gerçekleştirdiği her 1 dolarlık yatırım, 4 dolarlık bir ihracat getirisi anlamına geliyor. Firmalarımızın tescil ettiği her patent, ihracatta ortalama 2,2 milyon dolarlık bir artış sağlıyor. Tescil ettiğimiz her marka, yaklaşık 400 bin dolarlık bir ihracat artışı anlamına geliyor. Bu noktada bizim de hayalimiz olan Türk firmaların yurt dışında marka satın alma stratejisinin önemine tekrar vurgu yapmak istiyorum. İhracatta hedeflediğimiz seviyelere ancak markalı ihracatla ulaşabiliriz.

Firmalarımızın Ar-Ge kültürü gelişiyor

Araştırmada, güçlenen bir diğer yönümüzün ise Ar-Ge kültürümüz olduğunu görüyoruz. Araştırmamıza katılan firmaların 189'u; 2019 yılında 10 milyar liraya yakın Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Bu firmalarda Ar-Ge harcamalarının payı ise 2018 yılında yüzde 1,71 olurken, 2019'da yüzde 2,65'e yükseldi. Yaptığımız analizlerde, Ar-Ge harcamasında her 1 birimlik artışın, ihracatta 0,24 birimlik artış sağladığını tespit ettik. Diğer bir deyişle, Ar-Ge'ye harcanan her 1 dolar, İhracatta 2,15 dolar olarak ülkemize geri dönüyor.

Sürdürülebilir büyümenin ve cari açığı azaltmanın en sağlıklı yolunun katma değerli ihracat olduğu, her fırsatta dile getirdiğimiz bir konu. Özellikle pazar ve mal çeşitlendirilmesine, mevcut pazarın derinleştirilmesine, firmalarımızın küresel değer zincirleri ile bütünleştirilmesine ve ihracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz.

Kadınlar iş hayatında rol aldıkça ihracat artıyor

Pandeminin oluşturduğu çıkmazı, düzenlediğimiz sanal fuarlar ve ticari heyetler ile aşmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar farklı sektörler ve heyetlerle yaklaşık 10 ülkeye sanal ticaret organizasyonu düzenledik.

Bunlardan biri de Latin Amerika'ya kadın ihracatçılara özel ilk kez düzenlediğimiz Sanal Ticaret Heyetimizdi. Kadın ihracatçılarımızın büyük ilgi gösterdiği ticaret heyetimiz 9 Ekim'e kadar devam edecek.

Bu noktada İlk 1000 Araştırma raporumuzda, ihracatın kadın istihdamına etkisini gösteren önemli bir detaya da vurgu yapmak istiyorum.

Anket çalışmamıza katılan 800 firmadan 368 firmamız üst düzey kadın yöneticiye sahip olduğunu belirtirken, bu firmaların ihracat performansının 2019 yılında yükseldiği görülüyor. 368 firmanın gerçekleştirdiği ihracat, anket çalışmasına katılan 800 firmanın yaptığı 93 milyar dolarlık ihracatın %55,7'sini oluşturuyor. Bu 368 firma içinde üst düzey kadın yöneticiye sahip %100 yerli sermayeye sahip ihracatçı firma sayısının 284 olmasının ise önemli bir işaret olduğunu düşünüyorum.

Meclisimiz bünyesinde iki yıl önce oluşturduğumuz TİM Kadın Konseyimiz ile birçok projeye imza attık ve atmaya da devam edeceğiz.

İş dünyasında temsil edilen kadın sayısının artması, kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması, kadın ihracatçıların karşılaştıkları sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve ortaya koydukları projelerin daha etkin şekilde yürütülmesi önceliklerimiz olacak.

Sadece ihracat pazarlarımızın değil ihracatçılarımız ve ürünlerimizin de çeşitlendirilmesine ihtiyacımız var ve bu noktada kadınların farklı bakış açıları büyük değer katacaktır.

Türkiye'de ihracatçı sayımız da, ihracatımızın niteliği de bu çeşitlenmeyle artmaya devam edecek. İlk 1000 ihracatçı 2019 listesine 144 yeni firma giriş yapmış. Pandeminin yarattığı tüm bu zorlu ortama rağmen her ay aramıza yaklaşık bin 500 ihracatçı firma katılıyor. Bu firmalar geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor.

TİM olarak bizler de ihracatçılarımızın önünü açarak ülkemizin Yeni Ekonomik Programı'nda başarılı olması ve amaçlanan hedeflere ulaşılması doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz.
CANLI DESTEK