Yenilenebilir Enerjiye Dönüş Zamanı

Değerli ihracat ailesi, 2022 bizler için yeni bir dönemin başlangıcı. Cumhurbaşkanımız tarafından açılanan “Türkiye Ekonomi Modeli”nde, ihracat odaklı bir büyüme dönemine girdik. 2022 yılı itibarıyla ihracatta yakaladığımız başarıyla ülke ekonomisinin büyümesine büyük katkı sunmuş olduk. Artık yeni bir ligdeyiz. Ülkemizin kalkınmasının lokomotifi ihracat olacak.

İhracat odaklı bir büyüme modeline geçtiğimiz yeni dönemde karşı karşıya kaldığımız enerji kesintileri, arzu etmediğimiz bir durumdu. Özellikle yurt dışından yoğun siparişler aldığımız, üreticilerimizin tam kapasite ile çalıştığı bir dönemde yaşadığımız bu kesintilerin, bizleri zor durumda bıraktığının farkındayım. Pandemi koşullarında dahi makinelerimizin başında durduk ve üretime ara vermedik. Zor koşullarda çözüm ürettik ve dünyanın tedarikçisi olma gücümüzü artırdık.

Bu yaşadığımız darboğazdan da kısa sürede çıkacağımıza inanıyorum. İhracat odaklı bir büyüme modelinde, yaşanan bu aksaklıklar, sadece üreticilerimizin değil ülkemizin de döviz kaybı anlamına geleceğini vurgulayarak ilgili bakanlıklara sıkıntılarımızı anlattık. Devletimiz de sıkıntının çözümü için adımlar atmaya başladı. En kısa sürede çarklarımız tam kapasite dönmeye devam edecek ve bu yıl için belirlediğimiz 250 milyar dolarlık ihracata ulaşacağımıza inanıyorum.

Karşı karşıya kaldığımız enerji sorunu, yerli ham madde ve enerji ihtiyacının millî ekonomimizin bağımsızlığı için ne kadar önemli olduğunu gördük. “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefimiz doğrultusunda ihracatçılarımız, pandemi ile birlikte yerli ham madde yatırımlarına hız vermişti. Aynı adımları, enerjimizi millîleştirmek için de atmamız gerekiyor.

Bu durum, sanayimizin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi için bir fırsat oluşturabilir. Hiç şüphesiz bu yatırımlar için finansman ve teşviklere ihtiyacımız var. Bakanlık yetkilileri ve çok sayıda banka yöneticisinin katılımıyla “Yeşil Dönüşüme Yönelik Finansmana Erişim Toplantısı” gerçekleştirdik ve taleplerimizi ilettik. Yeni ekonomi modelinin başarıya ulaşabilmesi için sanayimizin mutlaka yeşil dönüşümü gerçekleştirmesi gerektiğini belirttik. Bu dönüşümde önceliğimizin de enerjimizi millîleştirmek olduğuna inanıyorum.

Avrupa Birliği'nin sürece büyük bir finansman kaynağı ayırdığını ve hükümetimizin yürüttüğü etkin müzakereler sonucunda 3,2 milyar Euro değerinde bir kaynağın, ülkemize kazandırıldığı müjdesini aldık. Bu kaynağın, ihracatımızın yeşil dönüşümünü hızlandıracağını umuyoruz.

CANLI DESTEK