HATİCE KARAHAN

Turizmde gidişat

Turizm sektörü için 2015 yılının pek parlak geçtiği söylenemez. Nitekim TÜİK verilerine göre, bu dönemde turizm gelirlerinde yüzde 8.3 oranında bir düşüş kaydedildi.

Güçlü Türkiye İmajı

TİM, hazırlıklarına start verdiği bir kampanyayla, “Türkiye'nin Güçlü İmajı” çerçevesindeki seferberliğe ciddi bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Darbe girişimi sonrası ülkemizdeki siyasi kenetlenmenin gücüne ve reformlarla ivme kazanacak ulusal ekonominin potansiyeline duyulan inançla yola çıkan bu çalışma, yerli yabancı paydaşların katkılarıyla, Türkiye'nin hak ettiği imajı dünyaya benimsetmeyi hedefliyor.

G20'de ticaret vurgusu

Hangzhou Zirvesi'nde adından bolca bahsettiren bir diğer kritik mesele ise, “uluslararası ticaret ve yatırımlar”... Nitekim güçlü olması arzulanan büyümenin, sağlam ve sürdürülebilir ticaret ve yatırım gelişimine ihtiyaç duyduğu malum. Oysa bugün gelinen noktada; küresel ticaret de, yatırımlar da yavaş seyrini kıramıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye için hızla sahne aldığı bir süreç yaşadık. Ve bu gelişmeler doğrultusunda, bu kuruluşların kararlarına yönelik tartışmalar da haliyle yeniden canlandı. Aslına bakılırsa, Türkiye için eskiden beri sorguladığımız bu mesele, uluslararası camianın da sürekli gündeminde olan bir konu…

Ticaretin yavaş seyri

Son WTO izleme raporu dünya ekonomisine yapışıp kalan mücadelelerin ticaret akımları üzerindeki etkilerini vurgularken, merhaba dediğimiz 2017 yılında durumun nereye evirileceği de, bunca belirsizlik içerisinde önemli bir soru işareti olma kimliğini koruyor.

2017: Belirsiz bir yeni yıl

Küresel ekonomi 2016 yılını, tahminlere göre yüzde 3 civarı bir büyüme hızıyla geride bıraktı. Zayıflayan bir performansa işaret eden bu görüntünün arka planında, güçsüz yatırımlar ile zayıf ticaretin bolca rol aldığı bir sahne oynandı. Bu kapsamda veriler, gelişmiş ekonomilerin bu işte kesin parmağı olduğunu gösterirken, gelişen ülkelerin ise bu dönemde pek parladığı söylenemez.

İstihdam seferberliğine dair

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat başında iş dünyasına bir istihdam seferberliği çağrısı yaptığına şahit olduk. Nitekim büyüyen işgücüne yetişmenin öteden beri zaten zor olduğu bir Türkiye gerçekliğine konjonktürel sıkıntıların eklenmesiyle pekişen işsizlik derdi, ekonomik ve sosyal hayatın en ciddi sıkıntılarından biri olarak karşımızda yükseliyor. Bu yükselişe dur demenin hakiki ilacı, elbette ki sürdürülebilir bir güçlü büyüme temposu sergileyebilmek…

Küresel ticarete dair umutlar

Bilindiği üzere dünya ticaret hacmindeki büyüme, geride bıraktığımız yıllarda adım adım yavaşlayan bir tablo çizdi. 2011 yılında ortalama yüzde 7,1 artış kaydeden küresel ticaret hacmi, sonrasında hızını aniden yüzde 2,7'ye çekerken, ardından gelen iki senede ise yüzde 3,7 gelişti. 2015 yılında yeniden yüzde 2,7'ye gerileyen söz konusu gelişim, 2016'da ise hepten yavaşlayarak yüzde 2,2 oldu. Bu süreç içerisinde yaşanan zikzakların ardında, elbette ki küresel ekonominin ağzının tadının bir türlü yerine gelememesi gerçeği var. Ne de olsa varılan nokta itibariyle, 2016'da kaydettiği yüzde 3,1'lik GSYH gelişimiyle hızını bir parça daha kesmiş bir dünyadan bahsediyoruz.

Yükselen İpek Yolu

Çin tarafından 2013 yılında gündeme düşürülen Yeni İpek Yolu Projesi ya da daha kapsamlı adıyla Kuşak ve Yol (OBOR) girişimi, giderek daha da şekillenir bir hal alıyor. Nitekim Mayıs ayının ortalarında izlediğimiz Çin'de düzenlenen dev zirve, OBOR sürecinin ivme kazanacağının güçlü işaretlerini vermiş oldu.

AB'nin Ekonomik Entegrasyonu

AB'nin küresel kriz sonrası ciddi ekonomik sorunlarla boğuştuğu malumunuz.

Dış talepte ivme

Geride bıraktığımız 3. çeyrekte de dış cephede bir hareketliliğin olduğunu gözlemliyoruz: Temmuz ayında toplam ihracat değeri TÜİK verilerine göre yüzde 28,3 artarken, bunun miktar bazında gerçekleşmiş olması memnun ediyor.

Cari fazlalar ve korumacılık

Cari işlemler dengesi, bir ülkenin dünya ile yürüttüğü ekonomik ilişkileri hesaba çeken bir kayıt olarak düşünülebilir.

FED Etkisi

Şubat ayı, küresel piyasalarda özellikle ABD tarafında yaşanan hareketlerle ilginç görüntülere sahne oldu.

Korumacılık Rüzgârı

ABD, ekonomisini savunma iddiasıyla çıktığı bu yolda korumacılığın maliyetleriyle yüzleşecekken karşı taraflardan gelecek misillemelerle de başa çıkmak durumunda kalacak. Örneğin bu yazı kaleme alınırken, Çin ABD ürünlerinin ithalatına yönelik birtakım çalışmalarda bulunduğunu açıklamış bulunuyor.

Emtianın görünümü

ABD kaya petrolünün ne yönde ve derecede hareket edeceğiyle belirlenecek. Bununla birlikte genel tahmin, 2018 yılının enerji fiyatlarında 2017'ye kıyasla belirgin bir artışla tamamlanacağı yönünde… Örneğin; Dünya Bankası'nın bu doğrultudaki son tahmini yüzde 20'lik bir yükselişe işaret ediyor.

Ticaretin yeni dönemi

Haziran sonu itibariyle ülkemizin adım attığı yeni dönem ve sistemin, ekonomimiz için bir atılım fırsatı olarak şekillenerek hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Ve yine aynı günlerde gerçekleşen Genel Kurul neticesinde göreve gelen yeni TİM yönetimini de bu vesileyle tebrik ederek, başarı dileklerimi sunuyorum.

Yeni Ekonomi Programının gizli çıpası ihracat

Yeni Ekonomi Programında ihracatın desteklenmesi için yer verilen eylemlerin önemli bir bölümü ihracatı doğrudan destekleme yerine ihracat yapılacak ve ithalatı ikame edecek üretimleri desteklemek şeklinde tasarlanmıştır. 

Normalleşme

Geçtiğimiz ay 10. yıldönümüyle hatırlanan global finansal kriz de, aslında tüm dünyaya bu uyarıyı unutulmayacak bir şekilde vermişti. Finans piyasalarındaki stabilitenin ve sıhhatin, ekonominin bütünü için kritik öneme sahip olduğu, kimi ülkelerde yıllara yayılan uzun ve buruk tecrübelerle hafızalara kazındı.
PAYLAŞ