CAN FUAT GÜRLESEL

İhracat için daha çok destek zamanı

Bankaların ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için verdikleri kredilerin risk ağırlığının yılbaşına kadar düşürülmelidir. Böylece bankalar döviz cinsi kredi kullanımına teşvik edilmelidir. Gümrük işlerinde kırımızı hat vb uygulamaların bir süreliğine askıya alınmalı veya azaltılmalı, böylece hızlı üretim ve teslimatın önü açılmalıdır.

Dünya mal ticaretinde küçülme nasıl duracak?

2016 yılında dünya mal ticaretinin miktar olarak yüzde 2,8 genişlemesi, buna karşın ticarete konu olan mal fiyatlarındaki gerileme ile birlikte değer olarak yüzde 3-4 arasında küçülmesi ve 16,0-16,1 trilyon dolara inmesi bekleniyor.

2017 yılı için ilk tahminler

2016 yılını bitirmeye yaklaşırken 2017 yılına ilişkin ilk tahminler ve hedefler oluşmaya başladı. Dünya ve Türkiye 2016 yılını ekonomik açıdan oldukça sıkıntılı geçirirken 2017 yılına ilişkin ilk tahminler de oldukça temkinli gözükmektedir.

İhracatsız da hızlı büyüyormuşuz 

İhracat milli gelir içindeki payı en çok düşen, inşaat sektörü ise payı en çok artan sektör olmuştur. Bu sonuç bize endişe vermektedir ve korkarım artık hızlı büyüme için ihracata gerek olmadığı sonucu kabullenmeye başlanabilecektir. 

2017 yılında ekonomik koşullar ihracatı destekliyor

Ekonomi Bakanlığının ihracata yönelik olarak uyguladığı programlarda sağlanan desteğin bütçesi 1 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseldi. Bu çerçevede ihracata yönelik destekler 2017 yılında önemli ölçüde artacak. Eximbank kredi olanakları da genişledi ve 2017 yılında ihracata her yönü ile destekler artacak.     

İhracat için koşullar bu yıl daha iyi başladı

Ekonomi Bakanlığının ihracata yönelik olarak uyguladığı programlarda sağlanan desteğin bütçesi 1 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseldi. Bu çerçevede ihracata yönelik destekler 2017 yılında önemli ölçüde artacak. Eximbank kredi olanakları da genişledi ve 2017 yılında ihracata her yönü ile destekler artacak.

Yılın ilk çeyreğinde dünya ticareti ivme kazandı

Dünya mal ticareti yılın ilk çeyrek döneminde miktar ve değer olarak 2 yılın ardından yeniden büyümeye başlamıştır. Küresel mal ticaretindeki toparlanmanın tüm bölge ve ülkelerde dengeli şekilde ortaya çıkması da kalıcılığına işaret olarak sevindiricidir. Yılın ilk çeyreğinde küresel mal ticareti Dünya Ticaret Örgütü öncü göstergelerinin beklentilerinden de daha yüksek bir büyüme göstermiştir. Uluslararası taşımacılık endeksleri de toparlanmayı teyit etmektedir. Capsize ve Dry Index taşımacılık endeksleri de son dört yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Bu çerçevede dünya mal ticaretinin 2017 yılında yüzde 6-7 arasında büyümesi ve 17,0 trilyon dolara ulaşması olasılığı da artmaktadır.

Pariteler, döviz kurları petrol ve emtia fiyatları

Dünya mal ticareti 2015 ve 2016 yıllarındaki daralma ardından 2017 yılında yeniden büyümeye başlamıştır. Yılın ilk çeyrek döneminde dünya mal ticareti geçici verilere göre yüzde 7,5 büyüme göstermiştir. Türkiye'nin ihracatı da benzer bir büyüme içine girmiş bulunmaktadır.

Küresel riskler toparlanmayı engeller mi?

2017 yılında dünya ekonomisi küresel krizden bu yana en dengeli toparlanmasını yaşarken, dünya ticareti de iki yıl aradan sonra yeniden büyümeye başladı.

Büyüme için ihracata olan ihtiyaç daha da artacak

İhracata dayalı büyümede Türk Lirasının gelmiş olduğu seviyeler de destek sağladı. Daha önceki yıllarda dünya ekonomisindeki canlanma dönemlerinde dış talep artar ancak Türk Lirası da değer kazanırdı.

Dünya ticareti büyümeye başladı

2015 yılından sonra 2016 yılında da dünya mal ticareti yüzde 3,2 küçülerek 15,96 trilyon dolara gerilemişti. 2017 yılında ise miktar olarak yüzde 3,6 ve değer olarak ise yüzde 8 büyümektedir.

Sanayi ve ihracat 2018 yılına kuvvetli başladı

Ocak ayına ilişkin açıklanan veriler sanayi ve ihracatın 2018 yılına kuvvetli başladığını göstermektedir. Sanayi ve ihracat artışına dayalı bir ekonomik büyüme daha dengeli ve sağlıklıdır.

Dünya ekonomisi yüksek büyüme ve enflasyon ikilisine yaklaşıyor

Küresel ekonomide hızlanan büyümenin arkasında kuvvetli bir artış gösteren küresel sanayi üretimi bulunmaktadır. Küresel sanayi üretimi Şubat ayında da kuvvetli bir performans göstermiştir.

Dünya ticaretinde korumacılık ne kadar ciddi?

Türkiye ekonomisi 2017 yılını yüzde 7,4 büyüme ile kapatmıştır. Büyümenin önemli itici gücü ihracat ve ihracatın tetiklediği sanayideki üretim artışı olmuştur.

Küresel büyüme önündeki riskler nasıl gelişiyor

Ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve ABD'de daha hızlı faiz artışları olarak kalmaya devam etmektedir. Bu üçlü arasındaki öncelik giderek İran özelindeki jeopolitik risklere doğru kaymaktadır.      

Tek çıkış yolu ihracat

Dünya mal ticaretinde yılın ilk 5 ayında yüzde 13 genişleme yaşanırken Türkiye'nin ilk 6 aylık ihracatı yüzde 5,9 artış göstermiştir. Türkiye hızlı genişleyen dünya mal ticareti içinde zayıflayan bir ihracat performansına sahiptir. İhracat ve ihracatçılar açısından Türk Lirasının değeri kadar öngörülebilir olması önem taşımaktadır.

Para birimleri ve Türk Lirasında gelişmeler

Ticarette korumacılık adımları da para birimlerini etkilemektedir. İsviçre ve Japonya gibi ihracatçı ve ihracat fazlası veren iki ülkenin para birimleri ticari korumacılıktan en çok etkilenebilecek para birimleri olarak görülmektedir.

Yeni Ekonomi Programının gizli çıpası ihracat

Yeni Ekonomi Programında ihracatın desteklenmesi için yer verilen eylemlerin önemli bir bölümü ihracatı doğrudan destekleme yerine ihracat yapılacak ve ithalatı ikame edecek üretimleri desteklemek şeklinde tasarlanmıştır. 

Dünya Ticaretinde Yavaşlama İşaretler

Küresel ölçekte ekonomik büyümeyi önceden tahmin eden önemli bir veri OECD öncü göstergeleridir.

Dünya Ekonomisinde 2019 öngörüleri

2019 yili dünya ekonomisi ve ticareti yavaşlamasina rağmen türkiye için olumlu koşullar sunuyor. Bu çerçevede 2019 yılında ihracat artışı için talep tarafı göreceli olarak güçlü kalacaktır.

İhracat Performansımız ve 2019 Beklentileri

Türkiye'nin ihracatı miktar olarak son üç yıldır artış göstermektedir. Sektörler ihracatı miktar olarak 2016 yılında yüzde 10,5, 2017 yılında yüzde 10,9 ve 2018 yılında ise yüzde 10,1 artmıştır.

Sanayideki Küçülme İhracatı Olumsuz Etkiler

TÜRKİYE'NİN İHRACATININ YÜZDE 90'DAN FAZLASI DA SANAYİ ÜRÜNLERİ. İHRACAT MİKTAR OLARAK ARTSA DA SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ GERİLEME HIZLANARAK SÜRMEKTE. BİR BAŞKA DEYİŞLE İHRACAT İÇ PAZARDAKİ DARALMAYI İKAME EDEMEMEKTE.

Küresel Para Politikalarında Kesin Dönüş, Türk Lirası ve İhracat

KÜRESEL PARA POLİTİKALARINDA YAŞANAN HIZLI DEĞİŞİM TL'DEKİ DEĞER KAYBI BASKISINI AZALTTI. ÖZELLİKLE ENFLASYONLA MÜCADELEDE BU FIRSAT İYİ KULLANILMALIDIR.

Ticaret Savaşları Gölgesinde Ticaret Anlaşmaları

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜKLERİN KALDIRILMASI HALİNDE AB'NİN ABD'YE İHRACATININ YÜZDE 8, ABD'NİN AB'YE İHRACATININ İSE YÜZDE 9 ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR. BU SÜREÇTE GÜMRÜK BİRLİĞİ'Nİ YENİLEYEREK AB'NİN İKİLİ TİCARET MÜZAKERELERİNE KATILMAYI VE YAPILACAK ANLAŞMALARIN DOĞAL BİR PARÇASI OLMAYI SAĞLAMALIYIZ.

Dünya Mal İhracatı İlk Çeyrekte Geriledi

​2019 hemen tüm pazarlarda ithalatın gerilemeye başladığı bir yıl haline gelmekte. Göreceli olarak AB ve ABD pazarları halen daralmaya direniyor. Pazarlarımızdaki bu gelişmeler Türkiye'nin de ihracatını şekillendirmeye devam edecek.

Dünya'da koşullar ihracatın aleyhine gelişiyor

TİCARET SAVAŞLARI ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ GÜÇ MÜCADELESİNİN BİR UNSURU OLARAK YAŞANMAKTA VE MUHTEMELEN UZUN SÜRECEK. ABD İLE ÇİN ARASINDA BİR UZLAŞMAYA VARILAMAMIŞ OLMASI VE TAM TERSİNE İLAVE KORUNMA ÖNLEMLERİ ALINMASI İLE DÜNYA MAL TİCARETİ GERİLEMEYE BAŞLADI.

11'nci Kalkınma Planı ve İhracat Hedefleri

2023 İHRACAT HEDEFİ 226,6 MİLYAR DOLAR. BEŞ YILDA İHRACAT YÜZDE 35, YILLIK ORTALAMA YÜZDE 6,2 ARTACAK. PLANDA, İHRACATTA ÖNCEKİ DÖNEMLERE GÖRE DAHA TEMKİNLİ HEDEFLER KONULDUĞU GÖRÜLÜYOR.

Küresel Ekonomide Resesyon Endişeleri

Mevcut koşulların sürmesi halinde bir resesyon olmasa dahi 2020 yılında dünya ekonomisi daha da yavaşlayacak ve durgunluğa yakın bir gerçekleşecektir. Mali ticareti ise muhtemelen 2019 ve 2020 yılında durağan bir eğilim içinde olacaktır.

İhracatta Hedef Pazarlar ve Sektör Öncelikli Yaklaşımı

İhracat ana planının ihracat artışı hedefi yıllık ortalama yüzde 6,2, 2023 ihracat hedefi ise 226,6 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir ortamda ihracat hedefleri temkinli ve gerçekçidir. 2019 yılında dünya mal ticaretinin küçülmekte olduğu düşünüldüğünde konulan temkinli ihracat hedeflerine ulaşmak için dahi çok daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Dünya Ekonomisi ve Ticaretinde Gelişmeler ve İhracatımız

Türkiye'nin ihracat performansı son dönemdeki küresel yavaşlamadan olumsuz etkilenmektedir. Son çeyrekte ABD ile Çin'in bir anlaşmaya varabilmesi, korumacılık rüzgarını hafifletecektir. Brexit'de anlaşmalı bir ayrılık belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır.

2020 Yılında Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

​ABD başkanlık seçimleri tüm bu nedenlerle 2020 yılındaki en önemli gündem maddesi olacaktır. Seçimlere kadar ise ticaret müzakereleri, Brexit, jeopolitik gelişmeler ve birçok ülkedeki toplumsal taleplerin ne derece karşılandığı belirleyici olacaktır. Böyle bir ortamda daha çok ticaret ve daha çok ihracat yapmak ise büyük maharet isteyecektir.

2020 Yılına İyimser Beklentiler İle Giriyoruz

2019 yılında dünya ekonomisinde önemli ölçüde ivme kaybına yol açan ve ticareti neredeyse durağan hale getiren ABD-Çin ticaret savaşı ile Brexit konusunda aralık ayında olumlu gelişmeler ortaya çıktı. Bunlara bağlı olarak 2020 yılında daha yüksek bir küresel büyümenin önü açılmış olmaktadır.
PAYLAŞ