Türkiye İhracatçılar Meclisi: Misyon- Vizyon- Hedefler

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

MİSYON- VİZYON- HEDEFLER

A. MİSYON

Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını desteklemek adına;

 • İhracatçı Birliklerimizin global ticaret trendlerini sürekli analiz etmesini ve fırsatları ihracatçıların gündemine sunmasını temin etmek,
 • Türk ihracatçısının küresel bilinirliğini artıracak faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetleri desteklemek,
 • İhracatçıların, İhracatçı Birliklerimiz aracılığı ile aktardığı taleplerinin karşılanması ve sorunlarının çözümü için ilgili paydaşlar ile koordinasyonu sağlamak.

B. VİZYON

Dünyanın en çok ihracat yapan 10 ülkesi içinde yer almak.

C. HEDEFLER

Kısa Vadeli Hedefler (1 yıl)

 • TİM'in yeni misyon ve vizyonu doğrultusunda, iletişim stratejisi ve aksiyon planlarının ivedilikle hazırlanması 
 • TİM mevzuatının TİM'in yeni misyon ve vizyonu doğrultusunda gözden geçirilmesi
 • TİM kurumsal yapısının ve sekretaryasının güçlendirilmesi
 • TİM'in Ankara'daki temsil gücünün güçlendirilmesi
 • Birliklerimizin birbiriyle iletişimlerinin güçlendirilmesi ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması
 • TİM ve Birliklerimizdeki personel yapısının ve çalışma koşullarının piyasa şartlarına uygun hale getirilmesi
 • Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantılarının düzenli hale gelmesi (her 3 ayda 1 defa)
 • İhracat hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç analizinin yapılması
  • Sektörel ayrımda ihraç kalemlerimizin netleştirilmesi
   (mevcut durum ile ülke envanteri)
  • Potansiyel / gerçekleşen analizi
  • Hedef ülke seçim kriterleri
 • Birliklerimizin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla standartların belirlenmesi
 • Teşviklerde sadeleşme sağlanması
 • Tasarım desteklerinde limit artırılması ve kapsamının genişletilmesi
 • Ticaret Bakanlığının alacağı kararlarda TİM'in katkı sahibi olmasını sağlayacak bir mekanizmanın kurulması
 • İlgili bakanlıkların strateji daireleriyle yakın çalışma kurgusunun oluşturulması

Orta Vadeli Hedefler (1-4 yıl)

 • TİM ve İhracatçı Birliklerimizin dijital ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesi
 • Hedef ülkeleri netleştirerek, ticaret ataşelikleri ile daha etkili iletişim kurulması
 • Lobi faaliyetleriyle Türk ürünlerinin tanıtımının artırılması
 • “Made in Türkiye” lansmanı yapılması
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine uyumun takip edilmesi
 • TİM Dijital Akademi'nin kurulması
 • Türkiye'nin ihracat ortalama kilometresinin ve ürün sayısının arttırılması
 • Uluslararası muadil kuruluşlarla iş birliği yapılması
  (küresel programlar, bölgesel birlikler, sektörel organizasyonlar, konseyler, vs.)
 • İhracatçı Birliklerimizin yeni ürün/fikir/marka çalışmalarını yürütebileceği altyapının oluşturulması
 • Yeşil dönüşüm
 • Yurt genelinde ihracat irtibat bürolarının yapılarının gözden geçirilmesi
 • Yurtdışı lojistik destekleri sistemi kurulması
 • GTİP'lerin paylaşım iştigalinin yeniden belirlenmesi
 • Yüksek katma değerli ürün ve sektörlerin ağırlığını arttırmak adına yol haritasının netleştirilmesi ve bunun mevzuatla desteklenmesinin temin edilmesi.

Uzun Vadeli Hedefler (4+ yıl)

 • Küresel tedarik zincirinde oluşabilecek yeni fırsatların değerlendirilmesine,
 • Türkiye Pazar Yeri Platformunun hayata geçirilmesine,
 • Dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülkenin arasına girecek her türlü teknik ve dijital altyapı ile finansal mimarinin ve lojistik sistemin kurulmasına,
 • Türkiye 2053 İhracat Stratejisi'nin belirlenmesine

katkı sağlanması.

CANLI DESTEK