İnoSuit Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Heyecanı Devam Ediyor

İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı İnoSuit'in Kasım 2017 Dönemi Üçüncü 3 Aylık Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Buluşması TİM'de gerçekleştirildi.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin Türkiye'deki en önemli örneklerinden biri olan İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Kasım 2017 Dönemi Üçüncü 3 Aylık Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Buluşması TİM'de gerçekleştirildi. Toplantıya, Kasım 2017 döneminde aktif olarak yer alan firma temsilcileri ve mentorlar katılım gösterdi. Söz konusu toplantıda firma temsilcileri ve mentorlar programa yönelik tecrübelerini paylaşırken programın son dönemine yönelik yol haritalarını şekillendirdiler.

Avrupa Patent Vekili ve Kordinat Yönetici Ortağı Hasan Demirkıran tarafından Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimi ve Yeni Kanunun İnovasyon Süreçlerine Etkisi konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Programın kapanış ve genel değerlendirme bölümünde de paydaşlar tarafından hemfikir kalınan programın en iyi uygulamaları, tespitler, stratejiler ve aksiyon planı paylaşıldı.

İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesini amacıyla gerçekleşen İnoSuit, birçok firmanın inovasyon sürecine katkıda bulunuyor.  

 

CANLI DESTEK