İhracatçılara Yeni Yıl Müjdesi 'Tebliğ' ile Geldi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin ihracat bedelleri hakkında değişiklik sağlayan ve 31 Aralık 2019 günü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan tebliğ ihracatçıları sevindirdi. Tebliğ ile tüm ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde tahsilat vadesinin 180 günden fazla olması halinde, ihracat bedelinin vade süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde getirilmesine imkan tanırken, döviz cinsinden farklı bir dövizin de bankaya yatırılmasına olanak sağlayacak.

Tebliği değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yayınlanan tebliğ ile bilhassa, ihracatçılardan gelen yoğun talepler dikkate alınarak, ihracat bedellerinin en az yüzde 80'inin bankaya satılması şartının ortadan kaldırılmasının ihracatçılarca olumlu karşılandığını ifade etti. Aynı şekilde, ihracatçılardan gelen talepler doğrultusunda, ihracat yapılan ülkenin durumuna bağlı olarak, tüm ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde tahsilat vadesinin 180 günden fazla olması halinde, ihracat bedelinin vade süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde getirilmesine imkan sağlanmasının da ihracatçılaraa önemli bir esneklik sağladığını vurgulayan İsmail Gülle, şu açıklamalarda bulundu: "Bir başka önemli nokta olarak, ihracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin de bankaya yatırılmasına olanak sağlanması önemli bir adım olmuştur. Bu adım, şüphesiz ihracatçılarımıza ihracat bedellerinin tahsili konusunda da kolaylık getirmektedir. Diğer bir önemli adım ise, mücbir sebep halleri dışında kalıp, herhangi bir nedenle ihracat bedelini kısmi ya da tamamen yurda getiremeyen ihracatçılarımıza, haklı nedenlerini resmi kayıtlarla belgelendirmeleri halinde, bu tutarların vergi dairelerince terkin edilebilmesi imkânının getirilmesidir. Küresel ve bölgesel ekonomik ve politik gelişmeler nedeniyle, ihracatçı firmaların ödemelerini yapmakta zorlandığı ülkelerden ihracat alacağı olan firmalarımız böylece, haklı durumlarına istinaden esnekliğe kavuşmuş oldular. İhracatçılarımız bilhassa, bankacılık sistemi yeterince gelişmemiş ülkelerden gelen ihracat bedellerinin bankaya yatırılmasına yönelik işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda atılacak adımların da şüphesiz Türkiye'nin ihracat kabiliyetine olumlu yönde yansıyacağına inanmaktadır. Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, ülkemize kazandırdığımız her 1 doların ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak çalışmalarımıza aynı dirayet ve enerjiyle devam ediyoruz. Bu vesile ile devletimizin ihracata sağladığı teşviklerin, küresel ekonomik şartlar ne olursa olsun artarak devam ettirilmesine müteşekkiriz."

CANLI DESTEK