Yemen Yaptırımlar Listesinde Yapılan Güncelleme

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2564 (2021) sayılı kararı ile Yemen'e yaptırımlar rejiminin 28 Şubat 2022'ye kadar yenilendiğinden bahisle; BMGK'nın 5 Nisan 2021 tarihli duyurusunda, yaptırım listesinde yer alan Sultan Saleh Aida Aida Zabin'e ilişkin kişisel bilgilerin güncellendiği ve altı çizili olarak işaretlendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu duyuruya https://www.un.org/press/en/2021/sc14486.doc.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK