Veri Merkezi Ürünleri ve Operatör Hizmetleri Projesi Kapsamında Hazırlanan Zeyilnameye İlişkin Duyuru

“Veri Merkezi Ürünleri ve Operatör Hizmetleri Projesi” ihalesi için ikinci bir zeyilname düzenlenmiştir. Bilgilerinize sunulur.”

Zeyilname İçin Tıklayınız!

İhale Duyurusu:

https://tim.org.tr/tr/duyurular-veri-merkezi-urunleri-ve-operator-hizmetleri-projesi-ihale-duyuru-1

İlk Zeyilnameye İlişkin Duyuru:

https://tim.org.tr/tr/duyurular-veri-merkezi-urunleri-ve-operator-hizmetleri-projesi-revize-ihale

CANLI DESTEK