Türkiye Tasarım Haftası Ajans Hizmeti Satın Alım İhalesi

2022 Ekim ayı içerisinde düzenlenecek “TÜRKİYE TASARIM HAFTASI” etkinliğine ilişkin olarak ekteki Maliyet Kalemleri Tablosu çerçevesinde Ajans hizmeti satın alınacaktır 

Söz konusu satın alma işlemi Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Maliyet Kalemleri Tablosu ve Teklif Sahibinin Beyan Dokümanları ekte yer almaktadır.

İhaleye katılmaya istekli olmanız durumunda, ekli şartname çerçevesinde kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız belgeler ile fiyat teklifinizi en geç 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14:00'a kadar TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırması gerekmekjtedir.

Ek:1 Maliyet Kalemleri Tablosu

Ek:2 Teklif Sahibinin Beyanı

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır.

Teklif Teslim Adresi:

Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi

B Blok Kat: 2        34196  Yenibosna / Bahçelievler

CANLI DESTEK