Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi Koordinasyon ve İzleme Platformu İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan “Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi” çalışması kapsamında analiz, tasarım, kodlama, test, devreye alma ve eğitim hizmetlerini içeren program yönetim platformu hizmeti satın alınacaktır.  

Platformun ihalesi Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılarına ekli Teknik Şartnameden ulaşabileceğiniz ihaleye katılmaya istekli olmanız durumunda, kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız fiyat teklifini en geç 07.09.2020 Pazartesi günü,  saat 12:00'ye kadar TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır.

Teklif Teslim Adresi:

Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi

B Blok Kat: 2 Yenibosna / Bahçelievler 34196

Gerekli Dokümanlar:

1. Teklif formu (Şirket antetli kağıdına hazırlanmış ve imzaya yetkili kişilerce kaşe/imza yapılmış olmalıdır. Teklif formunda toplam fiyata açıkça yer verilmelidir. Tutarlar KDV hariç olacaktır.)

2. Şirket imza sirküleri

3. Teknik Şartname (İmzaya yetkili kişilerce her sayfası paraflanmış son sayfası kaşe/imza yapılmış olmalıdır.)
CANLI DESTEK