Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanıtım Filmi Hazırlanması Hizmeti Satın Alım İhale Duyurusu

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) talimatları doğrultusunda ekte belirtilen idari şartlara ve hükümlere uygun olarak, TİM Tanıtım Filminin Türkçe ve İngilizce çekim ve prodüksiyon hizmetlerinin verilmesi için kurumumuz adına bir satın alma ihalesi gerçekleştirilecektir.

Söz konusu satın alma işlemi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İdari Şartname ve Teklif Sahibinin Beyan Dokümanları ekte yer almaktadır.

İhaleye katılmaya istekli olmanız durumunda, ekli şartname çerçevesinde kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız belgeler ile fiyat teklifinizi en geç 19 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 14:00'a kadar TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

Ek:1 Film İdari Şartnamesi

Ek:2 Teklif Sahibinin Beyanı

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır.

 

Teklif Teslim Adresi:

Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat: 2 34196  Yenibosna / Bahçelievler – İST.

CANLI DESTEK