Türkiye-Gürcistan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulacak

07.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Antlaşma yer almaktadır.

Anlaşma, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak amacıyla Basitleştirilmiş Gümrük Hattı tesis edilmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH), taşıtlara ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere ihraç edilen eşya ile ilgili önemli bilgilerin tarafların Gümrük Makamları arasında bilgi paylaşım teknolojileri ile uyumlu şekilde paylaşımına olanak sağlayacaktır.

Söz konusu anlaşma kapsamında firmalar;

- Ulusal mevzuatlara uygun şekilde gümrük noktalarında öncelik,

- Uygulanabilir olması halinde, gümrükleme süresini kısaltacak şekilde ayrı hatların kullanımı gibi kolaylaştırılmış gümrük işlemleri,

- Olası gümrük suçları ve kaçakçılık durumları haricinde, gümrük kontrol noktalarında gümrük muayenesinin azaltılması,

gibi kolaylıklardan yararlanabilecektir.

Söz konusu antlaşma metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-2.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK