Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Gümrük Konusunda Üçlü Komite Kurulacak

07.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite tesis Edilmesine İlişkin Protokolün onaylanmasına dair antlaşma metni yer almaktadır. Söz konusu antlaşma metnine göre; tarafların gümrük konularında yapılan işbirliğinin koordine edilmesi, teşvik edilmesi, geliştirilmesini ve işbirliğinin sürdürülmesini sağlayacak bir komite tesis edilecektir.

Söz konusu komitenin görevleri şu şekildedir:

- İşbirliğine yönelik yöntem ve imkanların araştırılması
- Sınır geçişlerini kolaylaştırmak, basitleştirmek, güvenli hale getirmek ve gümrük işlemlerinin etkin olmasını sağlamak amacıyla ortak çaba sarf etmek suretiyle işbirliği yapılması
- Gümrük politika ve usulleri, kolluk görevleri, modernizasyon programları ve tedarik zincirinin güvenliğine ilişkin mevcut bilgi ve en iyi uygulamalara dair deneyimlerin paylaşılması
- Dolaşımdaki eşyaya ilişkin verilerin doğru olmasını sağlamak amacıyla gümrük işlemlerinde ve gümrük muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
- Gümrük kontrollerinin etkinliğini arttırmaya ve bilgi alışverişi yoluyla gümrük işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik projelerin uygulanması
- Gümrük muhafaza konularında ve kaçakçılığa karşı acil ortak tedbirler uygulanması konusunda işbirliği
- Fikri mülkiyet haklarının korunması
- Gümrük kontrolü için risk yönetimi sisteminin geliştirilmesi alanında işbirliği ve tecrübe paylaşımı
- Gümrük konularında diğer işbirliği alanları

Söz konusu antlaşma metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-3.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK