TİM Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulama Geliştirme, Garanti, Bakım ve Destek Hizmet Satın Alımına İlişkin İhale Duyurusu

TİM Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulama Geliştirme, Garanti, Bakım ve Destek Hizmet satın alımına ilişkin ihale, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İhale Teknik ve İdari Şartnamesi ile TİM Ön Süreç Analizleri Dökümanı, TİM Gereksinim Dökümanı, Yüklenici Bilgi Güvenliği Görev ve Sorumlulukları Dökümanı ekte yer almaktadır.

İhaleye katılmaya istekli olmanız durumunda, ekli şartname çerçevesinde kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız fiyat teklifinizi;  en geç 27 Mayıs 2021 Perşembe günü, saat 14:30'a kadar TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır.

Teklif Teslim Adresi: Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi

B Blok Kat: 2 Yenibosna / Bahçelievler 34196

Gerekli Dokümanlar:

1. Ekli Teknik Şartnameye göre, ekteki excel tablosu doldurularak oluşturulacak, kaşeli-imzalı kırılımlı fiyat teklifi

2. Teklif Sahibi Beyanı

3. Şirket imza sirküleri

İyi çalışmalar dileriz.
CANLI DESTEK