TİM Design İstanbul Proje Fizibilitesi Hizmet Alımı İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı Kapsamında Desteklenen “Design İstanbul Projesi Fizibilitesi” için bir fizibilite işi hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Şartnamesi TİM Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi. B Blok Kat:9, Yenibosna, İstanbul adresinden ve/veya www.tim.org.tr ve www.istka.org.tr internet adreslerinden görülebilir.

Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz, imza karşılığı alması zorunludur.

İhale Kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin, %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 17.02.2022 Saat: 14:00

Teklif Teslim Adresi: Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi

B Blok Kat: 2 Yenibosna / Bahçelievler 34196

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar www.tim.org.tr ve www.istka.org.tr  web sitelerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 17.02.2022 tarihinde, saat 15:00 ve Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cd. B Blok Kat:9, Yenibosna, İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır

CANLI DESTEK