Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda Yeni Dezenlemeler

Bugünkü Resmî Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı.

Yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkân ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek 919 ürüne ilişkin liste 27 Şubat'ta yayımlanmıştı.

Söz konusu ürünlerin daha etkin şekilde desteklenmesini kolaylaştırmak amacıyla yürürlüğe giren tebliğe göre, programın etkinliği artırılarak yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla programın yönetim altyapısı, Bakanlığın yeniden organizasyonuna ilişkin yapılan değişiklik kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturuldu.

Bu çerçevede, tebliğin program yönetimine ilişkin hükümleri yeni yönetim organizasyonuyla uyumlu olacak şekilde gerekli değişiklikler yapıldı.

Programın bütün süreçlerinin etkin ve hızlı yürütülebilmesini kolaylaştırmak amacıyla tebliğin "Tanımlar" maddesine bazı tanımlar eklendi ve bunlarla uyumlu olacak şekilde dil birliği sağlanmasına yönelik değişiklikler gerçekleştirildi.

Projelerin desteklenmesi sürecinde, yatırımcıların projelerini daha etkin, esnek ve hızlı yürütebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla yatırım teşvik belgesi ve KOSGEB'in desteklediği yatırım projesi unsurlarına yönelik revizyon taleplerinden, projenin genel amaçlarına ulaşmasını etkilemeyecek düzeyde olduğu değerlendirilenlerin doğrudan ilgili destek sağlayıcı birim tarafından karara bağlanması yönünde düzenlemeye gidildi.

Program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, Bakanlıkça bu yıl açılması hedeflenen "Mobilite", "Sağlık ve Kimya Ürünleri", "Dijital Dönüşüm" ve "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrılarına ilişkin öngörülerin açılış tarihleri programın internet sitesinde (http://www.hamle.gov.tr/) yayımlanmıştı.

Tebliğin güncellenmesiyle bu çağrıların daha etkin yürütülebilmesi için gerekli mevzuat altyapısı da tesis edilerek, öngörülen program çerçevesinde çağrıların açılması hedefleniyor.

Söz konusu değişiklikler, bu ay başvuruya açılacak "Mobilite" çağrısı kapsamında uygulamaya geçecek ve sanayicilerin çok daha hızlı, esnek ve etkin bir şekilde hem başvurularını yapmasına hem de projelerinin değerlendirilerek sonuçlandırılmasına imkan sağlayacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210427-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK