Rusya Federasyonu Sınır Kapılarında İnşa Faaliyetleri

Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu ile Gürcistan arasında yer alan Verhniy Lars kapısındaki inşa çalışmaları ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede;

- Verhniy Lars sınır kapısının peron genişliği ve kapasitesinin artırılması kapsamında inşa çalışmalarına Mart ayının ikinci yarısında başlandığı, altyapı çalışmasının iki aşamalı olarak 18 ay sürmesinin beklendiği ve 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bitirilmesinin amaçlandığı,

- Söz konusu inşa çalışmalarının başlaması sebebiyle, sınır geçiş kapasitesinin azaldığı, bu sebeple, mezkur sınır geçiş noktasındaki kuyrukların ve beklemelerin artacağı,

 

- Bununla birlikte, söz konusu sınır kapısının yeniden inşasına paralel olarak Kuzey Kafkasya-Kafkasya doğalgaz boru hattı onarım çalışmalarının da başlatılacağı ifade edilerek, tehlikeye maruz kalma riski nedeniyle, kontrol noktasına yakın noktalarda araç birikmesinin sınırlandırılacağı,

- Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı'nın hali hazırda yeniden inşa çalışmaları sebebiyle anılan kapıdan büyük araçların geçişine sınırlama getirme olasılığını değerlendirdiği ifade edilerek, alternatif yolların kullanılmasının tavsiye edildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Rusya Federasyonu ile Azerbaycan arasında yer alan Yarag-Kazmalyar kapısındaki inşa çalışmalarına ilişkin olarak ise;

- Kazmalyar sınır kapısının kapasitesinin artırılması kapsamında yeniden inşa çalışmalarına başlandığı, anılan çalışmanın iki aşamalı olarak 18,5 ay sürmesi ve ilk aşamasının Haziran 2021'de bitirilmesi, ikinci aşamasının ise 8 ay sürmesinin planlandığı,

- Söz konusu çalışmanın sonucunda, mezkur sınır kapısının kapasitesinin günlük 730 binek araç, 630 TIR, 40 otobüs ve 4.000 bireysel yolcuya çıkarılmasının hedeflendiği,

- Söz konusu inşa çalışmalarının başlaması sebebiyle, sınır geçiş kapasitesinin azaldığı, bu sebeple, mezkur sınır geçiş noktasındaki kuyrukların ve beklemelerin artacağı ifade edilerek, demiryolu veya denizyolu ya da alternatif güzergahların kullanılmasının tavsiye edildiği belirtilmektedir.

CANLI DESTEK