RF Verhniy Lars Sınır Kapısı'nda Yaşanan Sıkıntılar

Moskova Gümrük Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Rusya Federasyonu'na ve Orta Asya ülkelerine yapılan karayolu taşımalarında ülkemiz taşımacıları tarafından sıklıkla kullanılan Rusya Federasyonu – Gürcistan sınırında yer alan Verhniy Lars gümrük kapısında yaşanan sıkıntıların Müşavirliğimize sıklıkla intikal ettiğinden bahisle Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresinden alınan aşağıdaki bilgilerin taşımacılarımıza iletilmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

1. İtiraz Hakkı

COVID-19 pandemisi sebebiyle Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresine bireysel başvuru geçici olarak kabul edilmemektedir.

Yazılı İtiraz adresi      : 357205, Stavropol region, Mineralovodsky district, Mineral Waters, Soviet Street, 150.

E-posta adresi                 : [email protected]

İtirazlar için web adresi: https://sktu.customs.gov.ru/appeal

Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresi'ne gönderilen belgeler hakkında 8 87 922 954 17 numaralı telefon aracılığı ile detaylı bilgi alınabilmektedir.

2020'nin üçüncü çeyreğinde, Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresine, 2019'un aynı dönemine göre (170 itiraz) % 101 (172 itiraz) daha fazla olan 342 itiraz yapılmıştır. Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından 335 itiraz, yabancı ülke vatandaşları (Abhazya, Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna, Kazakistan, Güney Osetya vb.) tarafından 7 adet itiraz yapılmıştır. Bu dönemde, Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresi tarafından 76 yazılı itiraz kayda alınmıştır. En fazla sayıda itiraz Mineralovodsky Gümrüklerine (33) ve Dağıstan Gümrüklerine (22) yöneliktir. Yine aynı dönemde, 145 şahsen başvuru kabul edilmiştir.

2. “Güven Telefonu” Uygulaması

Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresinden alınan bilgiye göre; dış ticaret katılımcıları, MineralOvodsky Gümrüklerine yazılı olarak veya şahsen başvurabilirler. Ancak kişi eğer iletişim kuramaz veya tereddüt ederse, "güven telefonu “nu kullanabilecektir Gizli bir arama yapıldıktan sonra vatandaşın mesajı kaydedilecek, gümrük makamlarına iletilecek ve değerlendirilecektir. Her vaka için uygun önlem alınacak, gerekirse resmi bir kontrol yapılacaktır.

"Yardım hattı" başvuru sahibine göre hem gümrük kanunlarının ihlali ile bağlantılı durum hem de gümrük alanında bilinen suç hakkındaki ihbar için kullanılabilecektir. Gümrük memurlarının görevlerini yerine getirirken değersiz davranışları, yolsuzluk ve gasp olayları, yaptırıma tabi ürünlerin yasa dışı kaçakçılığı, sahte mal satışı ve diğer gümrük hukuku ihlalleri hakkında da şikayetler iletilebilecektir. Kişiler, yasal haklarının ihlal edildiğini hissederlerse gümrük memurlarının eylemlerine (veya ihmallerine) itiraz edebileceklerini bilmelidir. Açıklama, teklif veya şikayet için bir dayanak varsa aşağıdaki iletişim bilgilerinin kullanılması önem arz etmektedir.

Mineralovod gümrüklerinin "güven telefonu”: 8 87 922 549 18

Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresi                         : 8 87 922 582 46

Rusya Federal Gümrük Servisi                            : 8 499 449 79 9

3. Verhniy Lars Gümrük Kapısının Kapanması

Askeri Gürcü Yolu ve Trans-Kafkas Karayolu boyunca Verhniy Lars Gümrük Kapısını da etkileyecek şekilde, çeşitli noktalardaki trafiğin durdurulması ve yeniden başlatılması ile ilgili kararlar, Kuzey Osetya-Alania Cumhuriyeti Hükümeti Acil Durumlar ve Yangın Güvenliği Komisyonu tarafından ilgili yönetmelikler yayınlanarak gerçekleştirilmektedir. Bu kararların alınması, Rusya Federasyonu gümrük idarelerinin yetkisi dahilinde değildir.

Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresi, Rusya-Gürcistan ve Rusya-Güney Osetya kesimlerinin operasyonel durumu hakkında bilgi almak için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmesini önermektedir.

Yardım hattı: +7 867 239 99 99, e-posta: [email protected]

4. Araçların Geçiş Sırası

Araçların ve şahısların Rusya Federasyonu sınırından geçiş sırasının düzenlenmesi gümrük makamlarının yetkisi dahilinde değildir. AEB Gümrük Kodunun 81 inci maddesine göre; afet yardımı, doğal ve insan kaynaklı acil durumlar için gerekli mallar, barışı koruma eylemlerini gerçekleştirmek için gerekli askeri ürünler, hızlı hasar gören mallar, radyoaktif malzemeler, patlayıcılar, uluslararası posta gönderileri, ekspres ürünler, uluslararası sergi etkinliklerinde sergilenmesi amaçlanan ürünler, insani ve teknik yardım, medya için iletişim ve malzemeler ve Avrasya Ekonomik Komisyonu tarafından tanımlanan diğer ürünler için öncelikli olarak gümrük işlemlerini öngörülmektedir.

CANLI DESTEK