İhracatçılara Yeşil Pasaport Verilmesi Hususunda Yapılan Değişiklikler

2016 yılı Ağustos ayı içerisinde 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklikle, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilebilmesinin önü açılmış bulunmaktadır.
 
Bu kapsamda, 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karar değişikliği ile 2017/9962 sayılı Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre,
 
-Mülga Ekonomi Bakanlığının geçtiği maddeler güncel duruma uyarlanmış,


-Ticaret Bakanlığının yeni taşra teşkilatı düzeninde yetkili bölge müdürlüklerinin Bakanlık tarafından belirleneceği düzenlenmiş,


-Uygulamada kırtasiyeciliğe ve zaman kaybına yol açan temsil ve ilzam yetkisine sahip olma şartı sadece temsile yetkisine sahip olma şeklinde değiştirilmiş,


-Talep formunu imzalama yetkisi ihracatçı birlikleri genel sekreterlerine ve yetkilendirecekleri genel sekreter yardımcılarına verilmiş,


-Hususi damgalı pasaport müracaat sürecine ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemek konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş,


-Hususi damgalı pasaport alabilme şartlarını kaybeden kişilerin pasaportlarını iptal ettirme ve firmaların bu durumu bölge müdürlüklerine bildirme sürelerinde düzenleme yapılmış; bu sürelerde iptal ve bildirim yapılmaması durumunda verilecek hak mahrumiyeti de öngörülen 4 yıllık pasaport hakkı süresiyle paralellik sağlaması amacıyla 10 yıldan 4 yıla indirilmiştir.

CANLI DESTEK