İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesine eklenen geçici madde ile, Ukrayna ve Rusya'ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracatın bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulüne imkan sağlanmıştır.
CANLI DESTEK