Gümrük Kapılarında Randevulu Sanal Sıra Sistemi (RSSS) İle İlgili Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Kapıkule Sınır Kapısı'nın 2018 yılında günlük yaklaşık 800 ticari araç kapasitesiyle çalıştığı, özellikle Bakanlıkları tarafından Bulgar muhataplarıyla gerçekleştirdikleri yoğun müzakereler sonucunda günlük çıkış sayılarının yaklaşık 1.100-1.200 seviyelerine ulaşmış durumda olduğu, benzer şekilde 2020 yılında modernize edilen Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın da günlük giriş-çıkış kapasitesinin arttırıldığı, bu kapasitenin fiiliyatta işler hale getirilmesi amacıyla Bulgaristan Hükümeti ve Gümrük İdaresiyle resmî görüşmelerin devam ettiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, gümrük idareleri açısından işlemlerin en verimli ve en kısa sürede yürütülebilmesi için ülkemiz ihraç ürünlerini taşıyan karayolu taşımacılarının sınır kapılarından geçiş sayılarının ve sürelerinin öngörülebilir olması ihtiyacının hâsıl olduğu, artan geçiş talebi sonucunda şoförlerin bekleme süreleri ve bekleme koşullarının daha insani hale getirilmesi, yol kenarı sıralarının yarattığı toplumsal ve çevresel olumsuzlukların engellenmesi, ihracatçıların gümrük işlemlerini, sınır kapılarımızdaki yoğunluğa göre en optimal düzeyde ayarlayabilmeleri amacıyla Bakanlıkları tarafından Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi Projesi'nin hayata geçirildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, tamamen dijital ortamda hızlı sıra yönetimini temin etmek üzere 15 Temmuz 2020 tarihinde başlayan pilot uygulamadan itibaren RSS Sistemi aşama aşama geliştirilerek 15 Eylül 2020 tarihinde Kapıkule Sınır Kapımızda devreye alındığı bildirilmektedir.

Öte yandan sistemin devreye alınması öncesinde ve sonrasında gerek şoförlerden gerekse lojistik sektör temsilcilerinden ve sahada çalışan personelden alınan geri dönüşlerle, tüm paydaşlarla yapılan istişarelerde ve yerinde yapılan değerlendirme ve analizlerle, sistemin daha efektif çalışması amacıyla gerekli geliştirmelerin sürekli yapıldığı, bu doğrultuda sistemin diğer paydaş kurum ve kuruluşlar ile iç gümrük idareleri arasındaki entegrasyonuna ilişkin çalışmaların da devam ettiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda:

•Sınır kapılarında, uluslararası geçiş belgelerinden kaynaklı beklemelerin giderilmesi için RSS'nin Geçiş Belgeleri Otomasyon Sistemi ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TOBB ile çalışmaların devam ettiği,

•Bulgaristan tarafında geçişlerin hızlandırılmasını teminen Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın girişinde frigorifik TIR'lar için ayrı bir hattın oluşturulması, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Lesovo Sınır Kapısı'ndaki üç peronun aktif olarak kullanılması ve Dereköy Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Malko Tarnovo Sınır Kapısı'nın TIR trafiğine açılması için Bulgaristan makamlarıyla görüşmeler ve Bulgaristan gümrük sahasında fiziki iyileştirmelerin devam ettiği,

hususları belirtilmektedir.

RSS ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulanan sistemin diğer sınır kapıları ve iç gümrüklerimizle entegre şekilde çalışması, karayolu geçiş belgelerinin tedarik usullerinin basitleştirilmesi amacıyla Bakanlıklarınca;

•15.10.2020 Perşembe günü saat 20:00'dan itibaren, entegrasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar Kapıkule Sınır Kapısı'nda RSS Sistemi üzerinden randevu verilmeyeceği,

•15-19.10.2020 tarihleri arasında çıkışlarda randevulu araçlara öncelik verileceği,

•19.10.2020 Pazartesi sabah saat 08:00'e kadar tüm randevulu araçların çıkışının sağlanacağı,

•15-19.10.2020 tarihleri arasında randevusuz gelen araçların çıkışlarının, randevulu araçların çıkışını takiben kapasite kalması durumunda gerçekleştirileceği,

•19.10.2020 Pazartesi sabah saat 08:00'den itibaren Kapıkule Sınır Kapısı'nda yerel sıra sistemi üzerinden araçların çıkışının gerçekleştirileceği,

hususları ifade edilmekte olup, RSS Sisteminin, Ticaret Bakanlığı analizlerine uygun olarak Kapıkule Sınır Kapısı da dahil, uygun görülen sınır kapılarımızda bu yıl sonuna kadar aşamalı olarak faaliyete alınacağı belirtilmektedir.

CANLI DESTEK