DTK Yemek Hizmet Alım İhale Duyurusu

İsteklilerin, ekteki şartname çerçevesinde Dış Ticaret Kompleksi Personel Yemek İhalesine kapalı zarf usulüyle sunacakları fiyat tekliflerini en geç 03.03.2022 (Perşembe) saat 12:00'ye kadar Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi No:3 – Bahçelievler- İstanbul / Dış Ticaret Kompleksi B Blok 2. Kat Evrak Kayıt birimine elden yahut posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Ek: DTK Yemek Hizmetleri Teknik ve Teklif Şartname

Anılan tarihten sonra yapılacak gönderiler işleme alınmayacaktır
CANLI DESTEK