Delegeler Buluşması Ajans Hizmeti Satın Alım İhale Duyurusu

18-20 Kasım 2022 tarihinde Antalya'da düzenlenecek olan “DELEGELER BULUŞMASI” etkinliğine ilişkin olarak, ekteki Teknik Şartname Maliyet Kalemleri Tablosu çerçevesinde Ajans hizmeti satın alınacaktır. 

Söz konusu satın alma işlemi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Maliyet Kalemleri Tablosu, İdari Şartname ve Teklif Sahibinin Beyan Dokümanları ekte yer almaktadır.

İhaleye katılmaya istekli olmanız durumunda, ekli şartnameler çerçevesinde kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız belgeler ile fiyat teklifinizi en geç 19 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 15:00'a kadar TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

 

Ek:1 Maliyet Kalemleri Tablosu

Ek:2 Teklif Sahibinin Beyanı

Ek:3 İdari Şartname

 

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır.

Teklif Teslim Adresi:

Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi

B Blok Kat: 2       

34196  Yenibosna / Bahçelievler – İST.

CANLI DESTEK