2021 Türkiye İnovasyon Haftası Organizasyon Hizmeti Satın Alma İhale Duyurusu

2021 yılı Aralık ayı içerisinde Haliç Kongre Merkezi'nde  düzenlenmesi planlanan “Türkiye İnovasyon  Haftası” organizasyon hizmeti satın alma ihalesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılarına ekli idari şartnameden ulaşabileceğiniz ihaleye katılmaya istekli olmanız durumunda, Ek-1 Maliyet Kalemleri Tablosunu doldurarak, kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız fiyat teklifinizi  en geç 06.09.2021  Pazartesi günüsaat 14:00'e kadar TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır.

 

Teklif Teslim Adresi: Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Cad. NO:3 Dış Ticaret Kompleksi

B Blok Kat: 2 Yenibosna / Bahçelievler 34196

 

Gerekli Dokümanlar:

1. Fiyat Teklifi (Ek-1 Maliyet Kalemleri Tablosu doldurularak oluşturulacak, imzalı ve kaşeli fiyat teklifi)

2. İdari Şartname (İmzaya yetkili kişilerce her sayfası paraflanmış son sayfası kaşe/imza yapılmış olmalıdır.)

3. Teklif Sahibi Beyanı

4. Şirket imza sirküleri

 

Saygılarımızla,
CANLI DESTEK