2021-2022 “Kahverengi Kokarca Böceği - Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” İle Mücadele Dönemi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 23 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 160-2021: 2021-22 sayılı duyuruda 2021-2022 “kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele döneminin 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı, bu kapsamda, 1 Eylül 2021 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Avustralya'ya sevkiyatı yapılacak BMSB tedbirlerine tabi ürünlerde zorunlu arındırma işlemi yapılmış olması şartının aranacağı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu duyuru metnine;

https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/160-2021 adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu,

BMSB tedbirlerine ilişkin detayların ise;

https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs

adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

CANLI DESTEK