10. Kat Küçük Toplantı Salonu-Giriş-Koridorlar-Tuvaletler ve Sekreterya Alanı İnşaat, Elektrik ve Mobilya İşleri Hizmetleri Satın Alımı İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi 10. Kat Küçük Toplantı Salonu - Giriş - Koridorlar - Tuvaletler ve Sekreterya Alanı  İnşaat, Elektrik ve Mobilya İşleri Hizmetleri  Satın Alımına ilişkin ihale, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İhaleye konu alanların planları ve yapılması beklenen tadilata ilişkin görseller de ekte yer almakta olup, ihaleye konu alanlarda gelip yerinde keşif yapabilirsiniz.

Ayrıntılarına ekli idari şartnameden ulaşabileceğiniz ihaleye katılmaya istekli olmanız durumunda, Ek'deki Teknik Şartnameyi doldurarak, kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız fiyat teklifinizi  en geç 01.07.2021  Perşembe günü,  saat 15:00'e kadar TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır.

Teklif Teslim Adresi: Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi

B Blok Kat: 2 Yenibosna / Bahçelievler 34196

 

Gerekli Dokümanlar:

1. Fiyat Teklifi ( Ek'deki Teknik Şartnameyi doldurarak oluşturacağınız, imzalı ve kaşeli fiyat teklifi)

2. İdari Şartname (İmzaya yetkili kişilerce her sayfası paraflanmış son sayfası kaşe/imza yapılmış olmalıdır.)

3. Teklif Sahibi Beyanı

4. Şirket imza sirküleri

Saygılarımızla,

 

CANLI DESTEK