Uzman Görüşü

Malezya Menşe Şahadetnamesi

Menşe kurallarını, mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılmasını, gümrük işlemleri işbirliğini sağlayan, sağlık, bitki sağlığı önlemleri alan, ticarette teknik engelleri tespit eden, ticaret politikası önlemlerini sıralayan, ekonomik ve teknik işbirliğini hedefleyen, şeffaflık temelinde bir tercihli ticaret unsuru Serbest Ticaret Anlaşması olan Türkiye Malezya Serbest Ticaret Anlaşması 17.04.2014 tarihinde imzalanmıştır.

İran Menşe İspat Belgesi

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle arasındaki dış ticaretinde, alıcının gümrük indiriminden yararlanabilmesi için düzenlenen belgeleri (A.TR, EUR.1, EUR-MED, FATURA BEYANLARI) önceki yazılarımda özetlemiştim.

D 8 Menşe İspat Belgesi

Bu yazım ile D8 üyesi devletler arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin öne çıkacağı, daha bir yaşını doldurmadığı için çok az tanıdığımız bu çok yeni belgenin fonksiyonlarını tanıtmaya çalışacağım.

Menşe Şahadetnamesi

Fiili ihracattan önce, ya da sonra düzenlenebildiği için, bu belgenin Dolaşım Belgeleri gibi ibraz süresi sınırı yoktur.

Fatura beyanları

“İŞBU BELGE (Gümrük Onay No…..*) KAPSAMINDAKİ MADDELERİN İHRACATÇISI, AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİKCE, BU MADDELERİN (…….**) TERCİHLİ MENŞELİ MADDELER OLDUĞUNU BEYAN EDER.

Tedarikçi Beyanları

Tedarikçi Beyanı için özetle şu tanımı verebiliriz: EUR 1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesinde ya da (gelecek yazımda inceleyeceğimiz) Fatura Beyanlarına destekleyici olmak üzere üst paragrafta tanımını verdiğim “tedarikçi” tarafından düzenlenen, yazılı “menşe” beyanıdır diyebiliriz. Eğer üzerinde “Uzun Dönem” ibaresi yok ise tek bir sevkiyat için geçerli olacak demektir.

EUR-MED Dolaşım Belgesi

Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu (PAMK) ülkeleri arasındaki ticarette kullanılan EUR.1 Dolaşım Belgesi ile birlikte gönderilen eşya, Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) olduğu bir Akdeniz ülkesine aynı halde veya kümülasyon çerçevesinde işlendikten sonra tercihli rejimden yararlanmak üzere yine EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ihraç edilemez.

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi, ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversiteler ve akademisyenler ile inovasyon kapasitesini sürdürülebilir şekilde arttırmayı, kurumsal inovasyon sistemlerini oluşturmayı ve bu konuda ülkemizde öncü olmak isteyen ihracatçı firmaları bir araya getirmeyi hedefleyen, kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel altyapıya sahip bir projedir.

2017'de küresel ticaret yükselişe geçecek

2016 yılı küresel ekonomi açısından düşük seyreden petrol ve emtia fiyatlarının yanı sıra FED'in faiz artırım politikaları sebebiyle başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan dalgalanmaların etkisiyle zorlu bir yıl olarak geride kaldı. Küresel ticaret bu yılda miktar bazında, küresel krizin yaşandığı 2009 yılı haricinde, son 15 yılın en düşük büyümesini gerçekleştirirken, dolar bazında dünya ticareti ise 2015'e kıyasla yüzde 3,2 azalarak 16 trilyon dolar seviyesine geriledi. Bu rakam, küresel krizden önceki sene olan 2008 yılından bile daha düşük bir değer anlamına geliyor. Tabi küresel ticaretin son iki senede adeta çakılmasında petrol fiyatlarındaki gerilemenin büyük etkisi bulunuyor.

İnovaLİG 2017 için hazır mısınız?

İnovaLİG, firmalarımızın orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmasına, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip edebilmelerine ve gözlemlemelerine imkân sağlamaktadır. Özellikle ihracatçı firmalarımızın 2023 hedeflerine ulaşma noktasında hangi konumda olduklarına ışık tutmaktadır.

İlkel ticaretten E-ticaret'e

İnsanlığın bilinen tarihi her gün yeni keşiflerle biraz daha geriye giderken, benzer bir gelişme ticaretin tarihinde de kendini gösteriyor. Bulgular insanların ezelden beri ellerindeki fazla olan malları az olanlarla değişim eğiliminde olduğunu gösterirken, bir süre sonra “değerli” olarak kabul edilen bazı madenlerin bir değişim aracı olarak kullanımının başladığına inanılıyor. Modern anlamda “para” deyiminin ticarette kullanımı ise, Anadolu'da yerleşik Lidyalılar kavmi sayesinde ortaya çıkıyor.

Dünyanın geleceği aydınlık mı karanlık mı?

Dolar/TL'deki hareketi normal karşılamak gerekiyor. Bunca sıkıntının yaşandığı bir ülkede ulusal paranın değer kazanmasını beklemek hayalperestlik olur. Yine de tüm olumsuzluklara rağmen, Türk para ve sermaye piyasalarının sorunsuz çalıştığının altını çizmek lazım.

Kredi ile yaşamayı öğrenmek

Tasarruf etmenin neredeyse imkânsız olduğu Türkiye'de insanlar artık iki şeyi öğrenmeli: Birincisi kredi alabilecek şartları sağlamayı, ikincisi de aldığı kredileri yöneterek ayakta kalmayı. Bunu neden söylüyorum? Çok basit: Eğer bir işi kredi alıp yürütemeyeceğinizi düşünüyorsanız, kendi paranızı da koymayın. Çünkü paranın alternatif maliyeti var.

Peki, Çin'de nasıl yatırım yapıyorlar?

TİM Ekonomisti Emre Alkin'in yazısı

DTÖ'nün ana gündem konusu KOBİ'ler

Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) 26-29 Eylül 2016 tarihinde düzenlenen WTO Forum 2016'nın teması “Kapsayıcı Ticaret” idi. Tüm dünya ülkelerinden bin 500'ü aşkın katılımcının bir araya geldiği forumda ticaretin daha fazla kapsayıcı olması için KOBİ'leri daha fazla uluslararası ticarete entegre olmaları gündem konusunu oluşturdu.

Dış ticarette fiyat avantajı yakaladık!

Son 15 yılda 2010 ve 2011 yılları haricinde ihracat fiyatları ithalat fiyatlarının üstünde seyretti.

TİM'in ne işi var bu alanlarda?

TİM, ülkemiz ihracatçılarının sesi olarak, hem firmalara hem de gelecek nesillere inovasyon tutkusunun yerleştirilmesinden ve ‘tasarım meşalesini ülkemizde yakmak'tan kendisini sorumlu tutuyor.

Yarışın kazananı kim olacak dersiniz?

Demokratik yenileşim yolunda önemli adımlar atan Türkiye'nin de küresel düzeydeki bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve bunun ötesinde Sanayi 4.0'ın uygulayıcı öncü ekonomileri arasında yer alması büyük önem taşıyor. Bizler de TİM olarak bu alandaki vizyoner çalışmalarımızla firmalarımızın yol haritasını şekillendirmesini hedefliyoruz.

Çevre ülkelerdeki krizlerin bize maliyeti

Çevre ülkelerdeki krizlerin bize maliyeti artıyor.

Dünya ticaretinde gelişmeler

Dünya ekonomisi, küresel kriz sonrası 2010 ve 2011 yıllarında yüzde 4.1 ve yüzde 3 büyüdükten sonra, küresel krize yola açan yapısal sorunların çözülememesi nedeniyle giderek daha yavaş büyüme sergiliyor.
Bu sayfa 13 Nisan 2016 Çarşamba tarihinde yayınlanmıştır.
PAYLAŞ