Çıkrıkçıoğlu 42 yıllık tecrübelerini paylaştı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezinin (ISRC) 2008 yılından beri düzenlediği seminerler arasında öğrenciler tarafından en çok ilgi çeken 'İş hayatındaki zorluklarla nasıl başa çıkılır ' adlı oturumun geçen haftaki konuğu TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu oldu. Panelde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen Mustafa Çıkrıkçıoğlu, 42 yıllık iş yaşamındaki deneyimlerini dinleyiciler ile paylaştı. 

Öğrenciler ile hem panelde hem de panelden sonra deneyimlerini paylaşan Sn. Çıkrıkçıoğlu onların gelecekteki iş hayatlarında karşılarına çıkması muhtemel sorunlara ışık tuttu.

Kuruluş tarihi olan 2008'den bu yana  bilgi sistemleri alanına giren her konuda, en yeni teknolojilerin aranması, bulunması ve uygulamaya konulması amacıyla disiplinlerarası araştırmalar yapan Araştırma Merkezi bu amaç doğrultusunda ilgili konularda iletişim altyapısı ve veri tabanları kurmak,  yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak, seminerler, konferanslar, kongreler ve kurslar düzenlemek ve bunlara katılmak, araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, kitap, dergi ve makale yayımlamak; gerek üniversite içi, gerek özel ve kamu kuruluşlarına bilgi sistemleri konusunda danışmanlık yapmaktır.

Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte Sn.Çıkrıkçıoğlu  iş yaşamındaki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak iş yaşamında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri ile ilgili bilgi verdi.

Çıkrıkçıoğlu'nun 42 yıllık  reel sektör tecrübeleri ile iş - yaşam dengesinin önemi hakında bilgi verdiği etkinlik 2 saat sürdü.

 

PAYLAŞ