Büyüme, Türkiye ekonomisinin dinamizmini ve potansiyelini gösteriyor

  • 2015 yılında %4, 2015 yılı son çeyreğinde de %5,7 olarak gelen büyüme verisi, Türkiye'nin, en karamsar küresel ortamda dahi potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.
  • Beklediğimiz ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi son çeyrekte net ihracat büyümeye %1,3 pozitif katkı verdi.
  • Hükümetimizden beklediğimiz, net ihracatın büyümeye sürekli pozitif katkı vermesini sağlayacak politikalar izlemesi.
  • 2016'da da IMF, Dünya Bankası gibi kurumların beklentilerinden daha yüksek hızda büyüyeceğiz.

 Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, TÜİK tarafından açıklanan büyüme verisi ile ilgili olarak şunları söyledi:

 2015'in ilk aylarında, gerek yurtiçinde gerek yurtdışında Türkiye için büyüme beklentileri bugün gördüğümüz rakamların altındaydı. Her çeyrek için açıklanan veriler, karamsar olanları mahcup etti.

Bugün gördüğümüz %4 yıllık büyüme oranı ve %5,7 son çeyrek büyümesi  Türkiye ekonomisinin dinamizmini ve potansiyelini güzel bir şekilde ortaya koydu. Çevremizde sorunlu ülkelerin olduğu küresel ekonominin hala zayıf gittiği ortamda dahi ekonomimiz pek çok ülkeden daha iyi  bir büyüme hızı yakaladı

Biz ihracatçılar olarak ülkemizin potansiyeline ve ekonomimizin parlak geleceğine inanıyoruz.

Gelen büyüme verisinden memnun olmamızın bir nedeni de ekonominin son çeyrekte net ihracat katkısı ile büyümüş olması. Son çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısının %1,3 gibi yüksek düzeyde gerçekleşmesi. Son haftalardaki açıklamalarımızda, 4. Çeyrekte büyümenin pozitif net ihracat katkısı ile gerçekleşmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Dış ticaret açığımızda dişe dokunur bir gerileme var ama katkının pozitif olmasında özellikle mal ihracatında yaşanan reel artış belirleyici oldu. Mal ve hizmet ihracatında son çeyrekte yaklaşık %2,1'lik reel artış meydana gelirken, mal ve hizmet ithalatında ise %2,6'lık reel düşüş gördük. Son aylarda turizm gelirlerinde yaşanan düşüş olmasaydı daha yüksek bir net ihracat katkısı da görebilirdik.

Biz istiyoruz ki; net ihracat büyümeye her zaman pozitif katkı versin. Hükümetimizden beklentimiz de, bu katkının sürekliliğini sağlayacak adımlar atması. OVP'deki son güncellemede 2016-2018 döneminde her yıl için net ihracatın pozitif katkı vermesine yönelik rakamlara yer verildi. Aynı şekilde, açıklanan 25 öncelikli dönüşüm programı da bu amaca hizmet ediyor. Her ikisi için de hükümetimizden net ve somut adımlar bekliyoruz.

Hazırlıklar iyi yapıldı, planlar net şekilde belirlendi, hedeflere yönelik rakamlar açıkça  ortaya kondu. Şimdi sıra uygulamada. Küresel konjonktür, Türkiye ekonomisindeki yeniden yapılanma için bize biraz daha süre tanıyor. Bu süreyi iyi bir şekilde değerlendirip, aksiyona geçmemiz gerekiyor

 Türkiye'nin iç ve dış çevresinde yaşanan gelişmeler, başka bir ülkede yaşansa o ülke ekonomisi ciddi yara alabilirdi. Ancak Türkiye'nin sağlam bir bağışıklık sistemi var. Güçlü ve sağduyulu bir bünyemiz var. Proaktif ve kıpır kıpır ihracatçılarımız var. En zor dönemde bile sattığı mal miktarını, ihracat yaptığı ülke sayısını artıran bir ekosistemimiz var. O nedenle hem büyüme hem ihracat adına, 2016 için iyimseriz. Umutluyuz demiyoruz, görünen köy kılavuz istemez: iyi performans göstereceğimizi biliyoruz. Eğer Hükümetimizden ihracatımızın desteklenmesine yönelik sunduğumuz değişiklik önerilerimize de cevap alabilirsek, daha da iyi bir performans gösterebiliriz.

PAYLAŞ