Tasarım desteklerinde yeni dönem başladı

24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'nin 29898 nolu sayısında Tasarım Desteği Hakkında Tebliği (Tebliğ No: 2008/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1) yayınlandı.

 

Bu tebliğ ile birlikte:

  •  3. maddenin işbirliği kuruluşu tanımı genişletildi. (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri tanıma eklendi.) Modelist tanımına yüksekokul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun ifadesi eklenmiştir.
  • 4.maddenin, tasarımcı şirketlerin yurtdışı konsept mimari çalışmaları ve patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil yenilenmesi masrafları da destek kapsamına alındı. Destek tutarlarında herhangi bir değişiklik yok.
  • 5.madde değiştirilerek tasarım ofislerinin yurtdışı konsept mimari çalışmaları ve patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil yenilenmesi masrafları da destek kapsamına alındı. Destek tutarlarında herhangi bir değişiklik yok.
  • 6. madde değiştirilerek marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım giderleri destek kapsamından çıkarılarak, tasarım yarışmasında dereceye giren en fazla otuz yerine en fazla altmış tasarımcının  eğitim gideri ve 1500 ABD Dolarını aşmayan yaşam giderleri desteği verilmesi kararlaştırıldı.

 

Diğer değişikliklerin de yer aldığı  tebliğin tamamına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-20.htm adresinden ulaşılabilir. 

PAYLAŞ