EUR.1 Dolaşım Belgesi

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle arasındaki dış ticaretinde, alıcının gümrük indiriminden faydalanabilmesi için düzenlenen belge ile tanışmak ister misiniz? Ülkemizin STA imzaladığı ülke ile arasındaki anlaşmanın uygulanmasına yönelik esasların “Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikler” ile belirlendiği, STA varlığı nedeniyle ithalatçınızın gümrük vergisi indiriminden yararlanabileceği bu belge sayesinde malınızın, ülkemizin tercih edeceği, dolayısıyla eşyanızın ithalinde Tercihli Rejime konu olacak ve kısaca tercih edilmenizi sağlayacaktır. İşte bu belgemiz EUR.1 Dolaşım Belgesidir. Aynı şekilde ithalatınızda da sizin o ülkeyi tercih edeceğiniz ve isteyeceğiniz belgedir.

Belli bir takvimle, iki ülke arasındaki ticarette gümrük vergilerinden indirim istifadeleri olacağı için (örneğin ilk 5 yıl için %10, ikinci 5 yıl için % 15 …. gibi) STA ile kararlaştırılan oranlarda indirimler ve sonunda muafiyet sağlanacağı için bu anlaşmayı imzalayan ülkelere büyük kolaylık getirecek olan yine para yerine geçecek bir başka belgedir EUR.1 Dolaşım Belgesi.

STA imzalayan ülkeler birbirlerine ortak gümrük tarifesi uygularlarken, üçüncü ülkelere karşı aynı gümrük tarifesini uygulamazlar. Böylelikle STA imzaladığımız için ihracatçımızın rakip 3.ülke ihracatçısına göre tercih edileceği açıktır. Bu tercihin enstrümanı EUR.1 Dolaşım Belgesi ve yanı sıra, EUR-MED Dolaşım Belgesi, EUR.1 Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı gibi aynı fonksiyonlu başka belgeler de mevcut olup her biri ayrı yazıların konusu olacaktır.

EUR.1 Dolaşım Belgesi, Türkiye'nin STA imzaladığı ülke gümrüklerinden geçen eşyanız için, ya da o ülkeden ithal edip Türkiye gümrüklerinden giren eşya için geçerli olup temel esprisi “Menşe İspatı”dır.

Ne demektir Menşe İspatı? STA ile öngörülen menşe kazanımı ülkemizde gerçekleşmiş ise yani imal edilen ürünün menşe statüsü kazanabilmesi için menşeli olmayan maddelere uygulanması gereken işçilik, işlem listesinde (yönetmelik eki II sayılı EK listede) öngörülen kriterlere uygun şekilde eşyaya, menşe kazandırılmış ise EUR.1 belgesi düzenlenebilir, çünkü artık o eşyanın menşe ispatı yapılmış olur. Yanı sıra, STA ile tanınan menşe kümülasyonları hangi ülkeleri kapsıyor ise o ülke girdileri “menşeli” kabul edileceğinden böylece STA kurallarına uygun olarak menşe kazanan eşya EUR.1 Dolaşım Belgesine konu olabilecektir. 

Belgemiz, ihracat sırasında düzenleneceği gibi, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat sırasında düzenlenmemiş olması, ya da düzenlenmiş; ancak teknik nedenlerle kabul edilmemiş olması veya varış ülkesi başka bir ülke iken STA üyesi ülke olarak değişmesi hallerinde

Vize işlemi yapılan belgenin kaybı, hasar görmesi, çalınması ya da ithalatçı gümrük idaresinin bir daha talep etmesi hallerinde “İkinci Nüshadır” ibaresi ile ikinci kez de düzenlenebilmektedir.

Gelecek sayımızda bir başka belgeye kuşbakışı bakmak üzere bol ihracatlar diliyorum…

PAYLAŞ