A.TR Dolaşım Belgesi

Nasıl ki dil, bir ulusun temel kimlik taşı ise, dış ticarette kullandığınız bazı belgeler de ihracatınızın temel taşlarıdır. Para yerine geçer, alıcınız gümrük vergisi ödemeyeceği için başka bir ülkeden almak yerine sizin malınızı almak istemesi gibi lehinize sonuç getiren önemli belgelerle tanıştırmak istiyorum.

Bu belgeler ile alıcınız, sizin gönderdiğiniz eşyaya gümrük vergisi ödemeyeceği, ya da indirimli oranda ödeyeceği için sizi, malınızı, firmanızı, özetle, ülkemizi tercih edeceği temel esprisi ile Tercihli Ticarete konu belgelerdir. Bu belgeler nelerdir, ana başlıkları ile tek tek sizlerle tanıştırmak isterim. 28 AB ülkesi ile dış ticaretimizde eşyanın “Serbest Dolaşım” da olması halinde ve varış ülkesi Avrupa Birliğine üye ülke olmak koşuluyla düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ile başlayayım.

 “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” ile kullanım usul ve esaslarının verildiği A.TR Dolaşım Belgesi için tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ortak kurallar geçerli kılınır. “Serbest Dolaşımdaki Eşya” ana teması ile ülkemizin de içinde bulunduğu geniş bir entegrasyonda kullanacağınız belgedir.    

Peki bu , “Serbest Dolaşım” ne ifade eder? Tamamen Türkiye veya Toplulukta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı Serbest Dolaşımdadır diye tanımlayabiliriz.

AB ülkeleri ile dış ticaretinizde üyesi olduğunuz İhracatçı Birliklerinden ya da Oda' lardan alıp, düzenleyip, belgeyi satın aldığınız kurumda ya da Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliğinde onaylatarak, çıkış gümrük idarelerimizden vize yapılarak, AB ülkesindeki ithalatçınıza gönderilir.

Çıkış Gümrük İdaresinin vize yaptığı tarihten itibaren dört ay içinde ithalatçınızın gümrük idaresine belge teslim edilmeli ve yalnızca doğrudan nakliyat kapsamında kullanılmalıdır. Yani eşyanın gümrükleneceği AB üyesi ülke neresi ise o ülkede gümrükleme sırasında kullanılmak üze, varış ülkesi, o ülke olarak düzenlenir.

Belgemiz Menşe ispat belgesi olmadığı için eşyanızın menşei ne olursa olsun belgede bu husus belirtilmeyecektir. Çünkü eşyanız serbest dolaşımda olduğu için hazırlanan bu belgeye konu mal, örneğin Çin malı da olabilir, Türk malı da olabilir; ya da Türk menşeli sayılan eşya gönderiyor iseniz bünyesinde kullanılan ithal girdiler de dahil, (yeter ki yurda girişlerinde vergileri tahsil edilmiş olsun) hiçbir şekilde eşyanın, ya da girdilerin menşe memleketini belgede göstermemeniz gerekir.

Üretimi sırasında eşyanın bünyesinde kullandığınız girdileriniz AB üyesi ülkeler menşeli değil de üçüncü ülkeler menşeli ise ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında vergiden muaf ithal etmişseniz o zaman hem yurda girişinde, hem de o ülkeye girişinde iki kez vergi muafiyeti olamayacağı için; ihracatında Telafi Edici Vergi (TEV) ödemek durumunda kalınacaktır.    

Belgemiz, ihracat sırasında düzenleneceği gibi, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat sırasında düzenlenmemiş olması, ya da düzenlenmiş; ancak teknik nedenlerle kabul edilmemiş olması veya varış ülkesi üçüncü ülke iken AB üyesi ülke olarak değişmesi, yahut varış ülkesinin bir başka AB üyesi ülke olarak değişmesi hallerinde de “Sonradan Verilmiştir” ibaresi ile düzenlenebilir.

Vize işlemi yapılan belgenin kaybı, hasar görmesi, çalınması ya da ithalatçı gümrük idaresinin bir daha talep etmesi hallerinde “İkinci Nüshadır” ibaresi ile ikinci kez düzenlenebilmektedir.

Sanayi ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri için kullanılan A.TR Dolaşım Belgesi iki istisnai anlaşma kapsamı eşya grubu için kullanılmamaktadır; bunlar da:  A.K.Ç.T. (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması) kapsamı ürünler ve Tarım ürünleridir.

Böylesine önemli bir belgeyi, dış ticaretinizdeki desteğiniz Gümrük Müşaviriniz düzenlediği için belgeyi tanımak için uğraşmadığınızı düşünerek, siz ihracatçılarımıza aklınızda bulunsun tarzında sunmak istedim.

Gelecek sayımızda bir başka belgeye kuşbakışı bakmak üzere bol ihracatlar diliyorum…
PAYLAŞ