Ülke masalarına sorun

Yeni Yönetimimiz ile birlikte “daha güçlü bir Türkiye ve daha çok ihracat” parolasıyla çıktığımız yolda, firmalarımız için sunduğumuz hizmetler tüm hızıyla devam ediyor.

Hiç ihracat yapmamış olan veya hâlihazırda ihracat yapan ancak ihracatını arttırmak isteyen firmalara sağladığımız pazar araştırması desteği, Meclisimiz bünyesinde oluşturulan “Ülke Masaları” çalışma grubu tarafından yürütülüyor.

Firmalarımız için yeni pazarlar bulma hedefiyle hareket eden uzmanlarımız, tıpkı ihracatçılarımız gibi 7/24 çalışma temposuyla hizmet göstererek, telefon ya da e-posta kanalıyla Meclisimize ulaşan talep ve sorulara yanıt vermek için gayret ediyor.

Büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra KOBİ'lerin, ihracatçı olmayı hedefleyen genç girişimcilerimizin, akademisyen ve öğrencilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, yurt dışına açılmak isteyen her meslek dalından vatandaşımızın ihracat ve yurt dışı pazarlara ilişkin bilgi talep ettiği çalışma grubumuz vasıtasıyla, ilgililere ticaret yapmak istedikleri ülkelerin ekonomisi ve ticareti hakkında güncel bilgiler sunuyoruz.

Firmalarımızdan intikal eden taleplerin içeriğine istinaden mevcut şube, birim ve iştiraklerimizin uzmanlığı dâhilinde olduğu değerlendirilen konular ilgililerine yönlendiriliyor. Operasyon sürecinde gerekli belgeler ve yine bu süreçte yaşanan güçlüklere ilişkin taleplere ise, ilgili İhracatçı Birliklerimiz ya da yurt dışındaki Ticaret Müşavirliklerimiz aracılığı ile yanıt bulmaya çalışıyoruz.

Ülke Masaları ile hedef ülkeye ilişkin pazar araştırması, genel ekonomik ve ticari verilerin temini, ihracat potansiyel ve rakip analizi, gümrük vergileri, tarife dışı engeller, teknik engeller, ikili ticari anlaşmalar ve STA'lar konusunda ihracatçılarımıza bilgi temin ediyoruz. Söz konusu araştırmalar için öncelikle firmalarımızdan hedef ülkelerini ve ürünlerinin 6'lı bazda GTİP kodunu talep ediyoruz. TİM, TÜİK ve ilgili resmi kurumların verilerinin yanı sıra, Meclisimizin erişim imkânı olan uluslararası veri tabanlarından istifade edilmek suretiyle çalışmalarımızı tamamlayarak, sonuçları en makul süre içerisinde ihracatçılarımıza iletiyoruz.

Bununla birlikte, ihracatçılarımızın yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen ticaret heyetleri öncesinde de hedef ülkeye ilişkin kapsamlı ekonomi ve dış ticaret raporları hazırlayarak, heyet katılımcılarımıza ülke ekonomisi ve ikili ticaret konularında danışmanlık sağlıyoruz.

Yine firma temsilcilerimiz ile yaptığımız rutin toplantılar vesilesiyle, ilgililere masa başı pazar araştırması usul ve metotlarının uygulamalı olarak gösterilmesi de Ülke Masalarının başlıca faaliyetleri arasında yer alıyor.

2017 Haziran ayında faaliyet geçen Ülke Masaları çalışma grubumuz ile kurulduğu günden bu yana, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren firmalarımızın 890 talebine yazılı olarak yanıt verdik. Faaliyetlerimize ilişkin olarak bugüne kadar Meclisimize ulaştırılan olumlu görüş ve değerlendirmelerin, hizmetimizin, dış ticaret camiası ve ihracatçılarımız nezdinde takdirle karşılandığının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz.

Tüm ihracatçılarımıza, Ülke Masalarına sorarak, hedef pazarlarına dair talep ve görüşlerini Meclisimize iletmeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz.

 

PAYLAŞ