İnovasyonla meyveleri topluyoruz

Ülkemizin yoğun gündemi içerisinde farklı bir şeyler söyleyebilmek oldukça zor. Ancak zor günlerdeki sevindirici gelişmeler, özellikle TİM olarak bizlere vizyoner hedeflere odaklanmada güçlü bir motivasyon veriyor. 2007'den itibaren Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ile başlıca akademik kuruluşlar tarafından her yıl yayımlanan Küresel İnovasyon Endeksi'nin geçtiğimiz günlerde açıklanan 2016 sonuçlarından bahsediyorum. Dünya nüfusunun yüzde 92,8'ini ve milli gelirinin yüzde 97,9'unu oluşturan 128 ülkeyi kapsayan endeksin bu yılki sonuçlarına göre, Türkiye gurur verici bir şekilde 16 basamak birden ilerleyerek 42'nci sıraya yükseldi ve önceki yıl ülkemizin üzerinde yer alan Meksika, Rusya, Şili gibi ülkeleri geride bıraktı. İlerlemeden biri de orta gelirli ülkeler arasında dördüncü sırada yer almamız. Orta gelirli ülkeler listesinin ilk sırasında, bu yıl en inovatif ilk 25 ülke arasına katılan Çin geliyor. Onu, Bulgaristan, BAE ve Türkiye takip ediyor. Türkiye ayrıca üç ana göstergede ve inovasyon verimlilik katsayısında ilerleme kaydederek bölge ekonomileri arasında da 4'üncü sıraya ilerlemiş durumda. İlk üçte, İsrail, Güney Kıbrıs ve BAE yer alıyor. İnovasyon verimlilik katsayısı sıralamasında ise tüm ülkeler arasında 13'üncü sırada, Kuzey Afrika ve Batı Asya bölgesinde ilk sırada yer alıyoruz. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payına bakıldığında Türkiye'nin en iyi performans sergileyen 5'inci ülke olduğu görüyoruz. 2008 krizinden 2014'e kadar Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payını kesintisiz olarak artıran ilk beş ülkenin gelişimini göstermesi bakımından oldukça önemli. Tabloya özel sektörün Ar-Ge'ye ayırdığı pay olarak baktığımızda ise Türkiye'nin performansını daha da artırarak 3'üncü sıraya yükseldiğini görüyoruz.

Şüphesiz ki bu gelişmeden en fazla TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak biz memnunuz. Özellikle 2008 küresel krizinden bu yana ihracatımızın miktar olarak değil, değer olarak artması için, üretimin marka, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon ile gelişimi için elini taşın altına koyan, faaliyetlerini bu amaçla planlayan, bütçesinin önemli bir bölümünü ayıran bir teşkilatız.

TİM olarak beş yıldır düzenlediğimiz İnovasyon Haftası etkinliklerine çeyrek milyona yakın kişi ve şirket katıldı. Bu vesileyle 27-28 Ekim'de ikincisini düzenleyeceğimiz Adana İnovasyon Haftası'na ve 8-10 Aralık'ta İstanbul'da düzenleyeceğimiz Türkiye İnovasyon Haftası'na hepinizi bekliyoruz.

Bu yılbaşında yeni kanunun getirdiği olumlu düzenlemeler ile ihracatçılar olarak 250 Ar-Ge, 500 tasarım merkezi kurmayı vaat ettik. Bu konudaki fiili çalışmalarımız başladı. İhracatçı firmalara mentörlük vereceğimiz projemiz iki ay önce uygulamaya geçti. Sonbaharda Türkiye Tasarım Haftası'nda 500'e yakın tasarım projesini kamuoyu ile paylaşacağız.

Son 15 yılda ihracatımız dolar bazında beş, miktar bazında iki katına çıktı. TİM olarak, bu makasın daha da açılması için, yani sattığımız ürünlerde katma değerin daha da yükselmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

PAYLAŞ