“İlk 1000 ihracatçı” araştırmamız 15. Yılında

İhracatçılarımız, geçen yılın tüm olumsuzluklarına rağmen hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 2023 yılında dünya ticaretinden yüzde1,5 pay almak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmek bizim ilk önceliğimiz. Fakat ülkemizi sadece ekonomide değil teknoloji, turizm, eğitim, sanat ve kültür alanlarında da lider bir ülke yapmak en az bir o kadar öncelikli ve önemli.

Biz TİM olarak yüksek katma değerli üretim ve ihracat için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma alanlarında yüksek nitelikli projeler başlatıyor, yine bu alanlarda pek çok ilke imza atıyoruz. Bunların yanı sıra, ihracatçılarımıza küresel pazarlarda kılavuzluk edecek araştırma ve anket çalışmalarına da mesaimizin önemli bir kısmını harcıyoruz.

Bu kapsamda TİM olarak yürüttüğümüz çalışmalardan biri de 2002 yılından bu yana hazırladığımız ve bütün sektörlerimizi kapsayan “İlk 1000 İhracatçı Firması” araştırması. Bu çalışmamız aracılığı ile ilk 1000 ihracatçı firmamızı ihracat, istihdam, yüksek katma değerli üretim, yatırım ve karlılık alanlarında; bölgelere, illere ve sermaye yapılarına göre sınıflandırarak incelemeye tabi tutuyoruz.

2016 yılı sonuçlarını Haziran ayının ikinci haftasında açıkladığımız araştırmamız, Türkiye ihracatı için gurur veren bulgulara sahip. Türkiye ihracatına ışık tutan bu çalışma için ilk olarak şunu ifade etmeliyim ki ilk 1000 ihracatçımızın toplam ihracat içindeki payının yüzde 57,3'e düşmesi ihracatımızın daha istikrarlı ve tabana yayılan bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Bu da ihracatımızın sağlıklı ve güçlü bir yapıya sahip olması adına hedeflediğimiz bir husus.

Öte yandan, ihracatçı firmalarımızda yüzde 80'ini aşkın kapasite kullanım oranları da ihracatımız için “ülke ekonomisinin lokomotifi” söyleminin ne denli uygun olduğunu doğruluyor. İhracatçılarımız üretim, ihracat, yatırım, istihdam, Ar-Ge, tanıtım ve diğer ilgili alanlarda ipi göğüslemeye devam ediyor. Bu gelişmeleri Haziran ayında açıklanan 2017 birinci çeyrek büyüme verilerinde de gördük. Birçok gelişmiş ülke ortalamasını geride bırakan bir performans ortaya koyan ülkemiz yüzde 5 oranında büyüdü. Böylece, 2017'nin birinci çeyreği itibariyle hem Avrupa Birliği ortalamasının hem de Avro Bölgesi ortalamasının üzerinde performans sergiledik. Ve İlk çeyrek büyümesinde ihracatımız yüzde 2,2 oranında katkı sundu.

TİM olarak temel amacımız Türkiye'yi daha fazla ihracatla büyüyen bir ekonomi modeline kalıcı olarak taşımak. Sürdürülebilir, kapsayıcı ve refah yaratan bir ekonomik büyümenin ancak bu sayede gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu noktada en büyük alkışı ise, en zorlu koşullardan dahi her zaman güçlenerek çıkan ihracatçılarımız hak ediyor.

PAYLAŞ