E-Ticaret'e toplu üyelik desteği

Küresel ticaretin daraldığı bir dönemden geçmemize rağmen, ihracatımızı neredeyse sabit tutarak dünya ticaretinden aldığımız payı binde 9'a çıkaran ihracatçılarımız, Türkiye markasını tüm dünyada tanıtmayı sürdürüyor. Biz de Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak ihracatçılarımızın yoğun gayretlerine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu görevi icra ederken tüm ihracatçılarımızla yakın ilişkiler kuruyor, onların sorunlarını dinliyor, ihracat yaparken karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bunların yanında  gelişmiş ülkelerdeki ihracat yapılarını irdeleyerek, kalıcı ve sürdürülebilir bir ihracat yapısına ulaşabilmek için yapısal çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda önceliğimiz,  Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım ve Markalaşma. Bu 4 öğeyi politikalarımızın temeline koyarak ilerlemeye ve bu sayede katma değeri yüksek ihracat yapısına ulaşmaya azami gayret gösteriyoruz.

Bu çerçevedeki çalışmalarımız arasında en önemlilerinden biri de Ekonomi Bakanlığı himayesinde yürüttüğümüz “e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği” projesi. Dünyada e-ticaret 80'li yılların başında B2B uygulamaları ile başladı. 90'ların sonuna geldiğimizde ise Amazon'un ortaya çıkışıyla internet platformunda B2C yapılabileceği de görülmüş oldu. 2000 yılında 27,6 milyar dolar büyüklüğe sahip olan e-ticaret piyasası, 2016 sonunda tam 1,9 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Türk üreticiler de bu sistemin B2C ayağını aktif şekilde kullanarak online satış araçlarını kullanıyorlar. Ancak daha büyük tutarlı satışları içeren B2B'de aynı oranda aktif değiller. Biz de “e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği” projesiyle bunu değiştirmeyi hedefledik. 15 Mart'ta lansmanı yapılan bu proje ile ihracatçılarımız, uluslararası bilinirliğe, itibara ve yüksek kullanıcı trafiğine sahip e-ticaret sitelerine çok daha uygun ücretlerle üye olabilecek.

Firmalarımız yurtdışındaki potansiyel alıcılarla kolaylıkla bağlantı kurarak yeni ülkelere girebilecek. Proje kapsamında AliBaba, Kompass ve TurkishExporter ile TİM olarak birer anlaşma yaptık. İhracatçılar bu üç portala üyelik ücretlerinin sadece yüzde 20'lik kısmını ödeyecek, kalan kısmını biz finanse edeceğiz. Bizim yaptığımız önfinansman daha sonra Ekonomi Bakanlığı tarafından ödenecek. Bakanlığın bu desteği hem ihracatçılarımıza, hem E-ticaret sitelerine büyük faydası olan bir uygulama. Toplu üyelik avantajı ile Ekonomi Bakanlığı destekleme mekanizmasını daha etkin bir şekilde kullanabilecek, ayrıca daha önceki sistemde var olan bürokratik işlemlerin de azalmasıyla süreç oldukça kolaylaşacak. Ana çerçevesi çizilen projenin uygulama esaslarına ilişkin çalışmaları son sürat devam ediyor. Kısa vadede yüklü sayıda firmamızın e-ticaret sitelerine üyeliğinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hedefimiz 10 bin firmamızın bu sitelere üye olarak ihracat yapması yönünde. Bu proje sayesinde ihracatımızda nasıl bir artış yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.

TİM olarak tüm çabamız ihracatımızı artırarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamak için. Bu hedefe ulaşmanın yolu da yeni pazarlara açılmaktan, kendimizi geliştirmekten ve çağa ayak uydurmaktan geçiyor. Maalesef KOBİ'lerimizin yüzde 38'i dijital teknolojiye ilişkin yeterli bilgiye sahip değil, umuyoruz ki bu ve benzeri çalışmalarla bu oranı dip seviyelere çekerek tüm firmalarımızın çağı yakalamasını sağlayacağız.

PAYLAŞ