İhracat büyümeyi sırtlamayı sürdürüyor

İkinci çeyrekte, Avrupa'da verisi açıklanan ülkeler arasında en çok büyüyen dördüncü ekonomi olduk. Euro Bölgesi yüzde 2,3; AB ise sadece yüzde 2,4 büyüdü. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önde gelen ekonomilerden çok daha hızlı büyüdük. Yani, Avrupa'nın en başarılı ekonomilerinden biri olduğumuzu ispatlamış olduk.

2017 yılı küresel ticaretin toparlanmaya başladığı bir yıl oldu. Ekonomimiz ve özellikle dış ticaretimiz bu toparlanmadan olumlu anlamda etkilendi. Buna ilaveten, Hükümetimiz tarafından son dönemde ihracat, üretim, yatırım ve istihdam alanlarında sağlanan teşvik ve destekler etkilerini göstermeye başladı. Bu durumu, açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamımızdan çok rahat görebiliyoruz.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5'lik büyümenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde 5,1 büyüdük. İlk çeyrek büyümemiz de yukarı yönlü olarak yüzde 5,2'ye revize edildi.

İkinci çeyrekte, Avrupa'da verisi açıklanan ülkeler arasında en çok büyüyen dördüncü ekonomi olduk. Euro Bölgesi yüzde 2,3; AB ise sadece yüzde 2,4 büyüdü. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önde gelen ekonomilerden çok daha hızlı büyüdük. Yani, Avrupa'nın en başarılı ekonomilerinden biri olduğumuzu ispatlamış olduk. Diğer taraftan, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G-20'de ise Çin'in ve Hindistan'ın hemen ardından üçüncü sırada yer almayı başardık.

Burada ihracatçılar olarak bizleri sevindiren gelişme ise; ihracatımızın yani net dış ticaretin büyümeye verdiği katkı. İhracatımız büyümeye ilk çeyrekte 2,3 puanlık, ikinci çeyrekte de 1,7 puanlık katkı verdi. Diğer bir ifade ile birinci çeyrekte büyümemizin yarısı; ikinci çeyrekte üçte biri ihracattan kaynaklandı. Böylece, TİM verilerine göre 10 aydır artan ihracatımız büyümeyi sırtlamayı sürdürdüğünü gösterdi.

Bu yüksek ve kapsamlı nitelikte bir büyümeye en kuvvetli katkının 2,80 yüzde puan ile yatırımlardan gelmesi ise ülkemiz ekonomisi adına ayrı bir mutluluk kaynağı. Bu noktada, Mart ayından sonra ivmelenen Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında kredi kullandırımlarının yatırım harcamalarında hızlanmaya neden olduğunu söyleyebiliriz.

Önceki çeyrekte olduğu gibi, açıklanan her büyüme verisi, yılsonu beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açıyor. GoldmanSachs, Nouma, Morgan Stanley ve J.P. Morgan 2017 yılı büyüme tahminlerini hemen yukarı yönlü değiştirdiler.

Elbette, bu nitelikli büyümede Hükümetimizin geçtiğimiz yıldan bu yana ekonomiyi hızlandırmak üzere attığı ve hiçbir zaman unutulmayacak türden adımlar ciddi bir paya sahip. Örneğin, artık ülkemizde başarılı ve süreklilik arz eden ihracatçılarımız da kamu çalışanları gibi yeşil pasaport alabiliyor. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açmak isteyen firmalarımız artık Hükümetimiz tarafından daha fazla destekleniyor. İhracatçılarımıza sağlanan devlet desteklerinin bütçesi 3 kat artırıldı. Firmalarımız finansman sıkıntısı yaşamasın diye, Türk Eximbank'ımızın yapısı ihracatçılar lehine değiştirildi. Yine son yılların en önemli ticari değişimi olan E-ticaret sisteminden ihracatçılarımızın uzak kalmaması için küresel e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteği hayata geçirildi. Ve diğerleri…

Bizler, Türkiye ihracatçıları olarak inşallah daha fazla üreterek, daha fazla ihraç ederek, daha fazla istihdam sağlayarak bu büyüme eğilimini devam ettireceğimizden eminiz. İlk iki çeyrekte yüzde 5'i aşan ekonomimizin üçüncü çeyrekte çok daha yüksek seviyelerde büyüyeceğini öngörüyoruz. Başta sanayi üretimi olmak üzere birçok öncü gösterge de bunu doğrular nitelikte. İhracatımız da yine aynı şekilde büyümeye pozitif katkı sunmaya devam edecek. 3,1 milyon kişiye istihdam sağlayan 67 bin ihracatçı firmanın temsilcisi TİM olarak, her alanda varlık göstermeye devam edeceğiz.

PAYLAŞ