Geleceğimiz yatırımlara emanet

ÖZELLİKLE, YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ, ZIRHLI ARAÇ VE MUHAREBE UÇAĞI ÜRETİMİ, YENİ NESİL MOTOR VE HİBRİT ARAÇLAR İÇİN BATARYA ÜRETİMİ, TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK YATIRIMLAR ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALACAK VE GLOBAL ARENADAKİ YERİMİZİ GÜÇLENDİRECEK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, her fırsatta ihracatımızı artırmanın ve ekonomimizi hem sağlıklı hem de sürdürülebilir bir biçimde büyütmenin yolunun Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmadan geçtiğini söylüyoruz. Yeni yatırımların da bu dört ana eksen üzerine oturtulması gerektiğini vurguluyor, Hükümetimizden de bu alanlara daha fazla destek vermesini istiyoruz.

Nisan ayının başında bu alanda çok önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl duyurulan “Proje Bazlı Teşvik Sistemi”nden yararlanacak 23 proje belirlenerek “Yatırım Teşvik Belgeleri”ni Cumhurbaşkanımızdan aldı. Proje sayısı düşük gibi görünebilir ancak bu projelerin toplam yatırım bedeli tam 135 milyar lira, ekonomimize yapacakları katkı ise çok daha büyük. Projeler tamamlandığında ithalatımız 12,3 milyar dolar azalacak, ihracatımız ise 6,3 milyar dolar artacak; cari açığımız da tam 19 milyar dolar azalacak. Bu projelerin bir diğer büyük katkısı da istihdama olacak; yatırımlar sayesinde 34 bin 111 doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam sağlanacak. Tüm bu doğrudan ve dolaylı etkiler birleştiğinde, ekonomimizin kazanacağı ilave ivme ile birlikte büyümede ve ihracatta yeni rekorlara hep birlikte şahit olacağız.

Bizi sevindiren bir diğer nokta da teşvik verilen bu yatırımların yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik projeler olması. Özellikle, yenilenebilir enerji teknolojileri, zırhlı araç ve muharebe uçağı üretimi, yeni nesil motor ve hibrit araçlar için batarya üretimi, tıbbi cihaz ve sağlık teknolojilerine yönelik yatırımlar ülkemizin geleceğini güvence altına alacak ve global arenadaki yerimizi güçlendirecek.

Hükümetimizin sağladığı bu desteklerin yanında biz de TİM olarak ihracata ve ülkemizin yarınlarına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu alanda İnovaLig ve İnoSuit gibi pek çok proje yürütüyoruz. 2012 yılından bu yana her yıl “Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası” programımızı düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini, sivil toplum örgütlerini, iş insanları ve CEO'ları, üniversiteler ile Ar-Ge ve inovasyon alanında uzman konukları, girişimci ve yatırımcıları aynı platformda buluşturuyoruz.

Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG ile firmalarımız 80 ülkeden 7 bin 500 firmanın inovasyon yetkinlikleri bazında yarıştığı küresel arenaya katılarak inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı buluyor. İnovasyon odaklı mentorluk programımız İnoSuit ile de firmalarımızı inovasyon alanında geliştiriyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğine dayanan bu program ile firmalar “Kurumsal İnovasyon Sistemi”ni oluşturuyorlar.

2023 hedeflerimize ulaşabilmek için küresel ticaretteki payımızı şu andakinin iki katına çıkartmamız gerekiyor. Şu anda dünyanın en büyük 17'nci ekonomisiyiz ancak ihracattaki sıralamamız 31. Amacımız bu sıralamada ülkemizi daha üst sıralarda görebilmek. Bunun için de kısa vadeli çözümler üretmek yerine, Ar-Ge ve inovasyona dayalı yatırımlara daha fazla ağırlık vermeliyiz. Ekonomimizin ve ihracatımızın geleceği, yatırımları artırmaktan geçiyor.

 

Mehmet BÜYÜKEKŞİ

TİM Başkanı

PAYLAŞ