TİM ve Birlikler Yönetmeliği'nde gelir düzenlemesi

Resmi Gazetede bugün yayınlanan tebliğ ile Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in, gelirler maddesinde düzenleme yapıldı.

Söz konusu değişiklik ile, birliklerin ihracat kayıt işlemlerinde tahsil edilen nispi ödemenin ilgili birliklere dağılımı aşağıdaki şekilde düzenlendi:

A) Birlik, üyesi olan firmanın işlemini yapıyorsa

A1) Ürün, işlem yapan birliğin iştigal sahasındaysa; işlem yapan birlik nispi aidatın %100'ünü alır.

A2) Ürün, işlem yapan birliğin iştigal sahasında değilse; işlem yapan birlik nispi aidatın %20'sini alır. İlgili birlik* nispi aidatın %80'ini alır.

B) Birlik, üyesi olmayan firmanın işlemini yapıyorsa

B1) Ürün, işlem yapan birliğin iştigal sahasındaysa; işlem yapan birlik nispi aidatın %20'sini alır. İlgili birlik* nispi aidatın %80'ini alır.

B2) Ürün, işlem yapan birliğin iştigal sahasında değilse işlem yapan birlik pay almaz; ilgili birlik* nispi aidatın %100'ünü alır.

*İlgili Birlik: 1)Firmanın üyesi olduğu birliklerden, eşyayı iştigal sahasında barındıran birlik. 2)Bu şekilde birden fazla birlik varsa, firmanın kanuni merkezine en yakın olan birlik. 3)Eğer, eşya firmanın üyesi olduğu birliklerin hiçbirinin iştigal sahasına girmiyorsa; eşyayı iştigal sahasında barındıran birliklerden, firmanın kanuni merkezine en yakın olanı

İlgili birliğin nispi aidattan alacağı pay belirlenirken, Bakanlıkça tanımlanmış olan bölgesel birlik yetki bölgeleri dikkate alınacak.

Yönetmelik değişikliğinin, yazılım ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından, en geç 27 Mart Salı günü devreye alınması planlanıyor.

PAYLAŞ