İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2018 Yılı Mali Destek Programları ilanı

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Mali Destek Programları için ilana çıkmış bulunmaktadır. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Yılı Mali Destek Programları için tahsis edilen kaynaklar ve son başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır. Söz konusu programların Başvuru Rehberleri ve Taslak Sözleşmeye aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Program Adı ve

Referans Numarası

Program

Bütçesi

(TL)

Proje Başına Asgari-

Azami Destek Tutarları

(TL)

Azami

Destek Oranı

Son Başvuru

Tarihi ve Saati*

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

İSTKA/2018/ÇVG

60.000.000

200.000

1.500.000

%90

21/03/2018

17:00

Girişimcilik Mali Destek Programı

İSTKA/2018/GMP

40.000.000

200.000

1.500.000

%75

22/03/2018

17:00

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul

Mali Destek Programı

İSTKA/2018/YMP

80.000.000

200.000

2.000.000

%75

23/03/2018

17:00

 

*Son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (saat 17:00) KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının elden veya posta yolu ile Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.

 

Başvuru Rehberleri:

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı                             İSTKA/2018/ÇVG

Girişimcilik Mali Destek Programı                                             İSTKA/2018/GMP

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı                İSTKA/2018/YMP

 

 Taslak Sözleşme **

 

** Başvurudan önce şablon olarak fikir vermesi amacıyla sunulmaktadır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiçbir bilgi Başvuru Sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

 E-posta adresleri:

  •          cvg@istka.org.tr    Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
  •          gmp@istka.org.tr  Girişimcilik Mali Destek Programı:
  •          ymp@istka.org.tr  Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı:

Faks: (212) 468 34 44

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) için tıklayınız.

 

2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

2018 yılı Mali Destek Programlarına başvuracak potansiyel başvuru sahiplerinin program öncelikleri ve başvuru süreci ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarının sağlanmasına yönelik İstanbul'un çeşitli bölgelerinde, aşağıda sunulan yer ve tarihlerde Ajansımız tarafından bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların başvurabileceği söz konusu programlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak potansiyel başvuru sahiplerinin soruları cevaplandırılacaktır.

Toplantılara katılım için rezervasyon yapılması gerekmemektedir.

 Bilgilendirme toplantıları sunumu için tıklayınız.

 

Bilgilendirme Toplantısı Takvimi

Tarih&Saat

Tanıtılacak Program

Yer

15 Ocak 2018

14:00-16:30

Bütün Programlar

İstanbul Sanayi Odası

Odakule 1. Kat Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. No:142 Beyoğlu

18 Ocak 2018

14:00-16:30

Girişimcilik

ARI Teknokent

İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü ARI-3 Seminer Salonu

19 Ocak 2018

14:00-16:30

Çocuklar ve Gençler

Marmara Belediyeler Birliği

Ragıp Gümüşpala Cad. No: 10 Eminönü

22 Ocak 2018

14:00-16:30

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul

Marmara Üniversitesi

Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu Göztepe Yerleşkesi-Kadıköy

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü proje desteği konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde  belirlenen özel nitelikli  model projelerdir. Güdümlü Proje başvuru şartlarına uygun  proje fikirleri potansiyel başvuru sahipleri tarafından Ajansımıza sürekli iletilebilir. Bu bilgilendirmenin akabinde, başvurunun önünde şekli ve teknik bir engel olmadığı anlaşılırsa başvuru sahip(ler)i ile Ajans arasında görüşmeler başlatılarak proje fikrinin niteliğine göre bundan sonra nasıl bir yol haritası izleneceği kararlaştırılır.

Güdümlü proje desteği hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

PAYLAŞ