İKMİB'den İnovasyon Hamlesi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) yer aldığı uluslararası konsorsiyum NIR-VANA Projesi'yle (Networking Innovation Room for Added Value Networking Alliances) AB Komisyonu Horizon 2020 Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı. Mayıs 2016 ayında başlayan proje 24 ay süreli olup projenin toplam bütçesi 792 Bin Avro'dur.

İKMİB'in ortak olduğu NIR-VANA Projesi'nde KOBİ'lerin açık inovasyon uygulamalarına destek olmak hedefleniyor. Proje kapsamında geliştirilecek olan web platformu aracılığıyla KOBİ'ler hem Avrupa'da faaliyet gösteren diğer KOBİ'lerle hem de inovasyon danışmanları ile işbirliği yapabilecekler. Ayrıca projede geliştirilecek olan eğitim programı ile inovasyon danışmanlarının verdiği hizmetin kalitesi artırılacak.

İKMİB Başkanı Murat Akyüz , “İKMİB, diğer hibe programlarında  kazanmış olduğu başarıyı Horizon 2020 Programı kapsamında da sürdürmeyi amaçlamaktadır. Horizon 2020 kapsamında yapılan çalışmalardan ilki olan Mayıs ayında uygulamaya başladığımız NIR-VANA Projesi ile firmalarımızın inovasyon kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. İhracatçı firmalarımızın yüksek katma değerli üretimle  küresel rekabetçiliklerinin arttırılması için ARGE ve İnovasyon kapasitelerini geliştirecek   mekanizmalardan  faydalandırılması oldukça önemlidir. NIR-VANA Projesi ile inovasyon konusunda AB çapında  bir platform aracılığı ile  yaratılmaya çalışılan  işbirliği mekanizmasına firmalarımız da dahil olacak” dedi.

NIR-VANA Projesi Nedir?

NIR-VANA küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİler) dış ortaklarla birlikte açık ya da işbirliğine dayalı inovasyon uygulamalarına destek olmak amacıyla online platform geliştirmeyi hedefleyen bir Avrupa Birliği projesidir.

İnovasyon danışmanları KOBİlerin inovasyon sürecinde; Avrupa'da faaliyet gösteren diğer KOBİlerle, uzmanlarla ve araştırmacılarla inovasyon projelerinde işbirliği yapabileceği bir online platform aracılığıyla hizmet verecektir.

Günümüzde çeşitli inovasyon destek hizmetleri sunulmakla birlikte bunların çoğu kurulumunun ardından sürekli izleme, etkin destek yöntemleri ve yenilik yönetimi kapasitesinin yetersizliği nedeniyle, beklenen etkiyi yaratamamaktadır. Aynı şekilde, inovasyon yönetimi için hali hazırda varolan sosyal ağlar aracılığıyla yayılan birçok online işbirliği aracı da KOBİ'ler tarafından bilinmemektedir ya da yeterince kullanıcı dostu olmadığı için tercih edilmemektedir. Sonuç olarak NIR-VANA, sadece yeni ve mevcut teknoloji/platformları dikkate almayacak ayrıca KOBİlerin inovasyon kültürü ile bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımına istekliliğini irdeleyerek eğitime dayalı bir online çözüm geliştirecektir.   
 

Hedef Kitle

 •  KOBİler
 •  İnovasyon danışmanları
 •  Araştırmacılar  

Faaliyetler

 • KOBİler için oluşturulmuş mevcut online işbirliği destek hizmetlerinin analiz edilmesi ve KOBİlerin online platformlarla ilgili davranışları, ihtiyaçları ve karşılaştıkları engellerin tespiti,
 • Oluşturulacak olan web platformu için inovasyon modeli ve iş akış şemalarının yapılandırılması
 • Online işbirliği platformunun parçası olacak çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarının tasarlanması, geliştirilmesi,entegrasyonu ve test edilmesi,
 • İnovasyon danışmanlarının beklenen kalitede hizmet vermeleri için gereken becerileri edinmelerini sağlayacak bir eğitim programı geliştirilmesi,
 • Hizmetlerin, eğitim programının, bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı araçların doğrulanması,  Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve tanıtılması  

Proje Ortakları  

 • EASY INNOVA (KOORDİNATÖR) İSPANYA
 • FRAUNHOFER MOEZ ALMANYA
 • IMPULSE BRUSSELS BELÇİKA
 • SWEREA IVF İSVEÇ
 • VENETO INNOVAZIONE İTALYA
 • İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE   
   

İletişim:    Fatma SOYER, e-mail: fatma.soyer@immib.org.tr             Phone: + 90 212 454 08 97

                  Meltem ŞİMŞEK,  e-mail: meltem.simsek@immib.org.tr   Phone: +90 212 454 01 26   

NIR-VANA Projesi 1 Mayıs 2016 - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında uygulanacaktır. 

PAYLAŞ