UİB'de Mayıs Ayı Yoğun Geçecek

2023 İhracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amacıyla, 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü "Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları”, 28 Mayıs Perşembe günü "Türkiye Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Yarışması” ve 29 Mayıs Cuma günü "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” eş zamanlı olarak Bursa Merinos AKKM (Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi) de gerçekleştirilecek.

Etkinlik günlerinde Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla sektörlerin yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayi-üniversite işbirlikleri öncelikli olmak üzere sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite gibi kurumların ortak proje geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Etkinlikler ile ayrıca, Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli ve yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacıları bir araya gelerek yüz yüze görüşme fırsatı bulmaktadır.

Projelerin tanıtımı Bursa Merinos AKKM konferans salonlarında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde ve sözlü sunumlarla gerçekleştirilecektir. Bağımsız üyelerden oluşan "Ödül Kurulları” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerileri ve dereceye giren tasarımlar ödüllendirilecektir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, 27-28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerin kayıtları aşağıdaki web siteleri üzerinden alınacaktır. 

27 Mayıs 2015 Çarşamba günü "Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları”, http://www.utibargeprojepazari.com/

28 Mayıs 2015 Perşembe günü "Türkiye Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Yarışması” http://www.otomotivprojepazari.com/ 

29 Mayıs 2015 Cuma günü "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”  http://www.otomotivtasarimyarismasi.com/ 

İlgili Fotoğraflar

PAYLAŞ