Üç ihracatçı birliğinin ünvanı değişti

İstanbul İhracatçı Birlikleri, İstanbul Maden ve Metal İhracatçılar Birliği ile Orta Anadolu ihracatçı Birlikleri bünyesindeki bazı birliklerde ünvan değişikliği yapıldı.
Ekonomi Bakanlığı'nın 24 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre İstanbul'da kurulu İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği'nin unvanı "Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği”, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği'nin unvanı "Mücevher İhracatçıları Birliği”, Ankara'da kurulu Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin unvanı "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği” olarak değiştirildi.24 Eylül 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28064

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İSTANBUL GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ, İSTANBUL DEĞERLİ

MADEN VE MÜCEVHERAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İLE

ORTA ANADOLU ÇİMENTO VE TOPRAK ÜRÜNLERİ

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'NİN UNVANLARININ

DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2011/16)

MADDE 1 - (1) İstanbul'da kurulu İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği'nin unvanı "Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği”, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği'nin unvanı "Mücevher İhracatçıları Birliği”, Ankara'da kurulu Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin unvanı "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

PAYLAŞ